آب اکسیژنه (هیدروژن پراکسید) چیست؟

از همین رو ، این ماده در محیط خنک و تاریک نگهداری می شود. 8. انبارش : قطع از مواد قابل اشتعال و مواد احیاء کننده طعام ، علوفه ، بازهای کار کشته ، در محل خنک ، تاریک نگهداری نمایید ، در محلی اهمیت تهویه محافظت نمایید . هیدروژن پراکسید کلیدی وزن مولکولی مقداری است؛ براین اساس یک ماده اکسید کننده کارآمدتر از پرمنگنات پتاسیم یا دی کرومات است. استنشاق همین محلول موجب ایجاد برونشیت همپا حساس سرفه شود و هم ایجاد خلط در ریه و تنگی نفس از دیگر عوارض آن می باشد. این محلول اساسی خواص شیمیایی و فیزیکی خاصی می باشد و بسته به خلوص آن که معمولاْ بین 30٪ تا 70٪ میباشد در صنایع متعدد کابردهای فراوانی دارد. آب اکسیژنه را به اسم پرواکسید هیدروژن (Hydrogen Peroxide) هم می شناسند. پرواکسید ترکیبی از اکسیژن و اکسیژن تک پیوندی می باشد. سنتز مستقیم مشقت بار است، چون واکنش ترمودینامیکی هیدروژن اهمیت اکسیژن به ساخت آب کمک می کند. 7. بلع و گوارش : دهان را بشویید ، مریض را وادار به استفراغ نکنید ، به پزشک مراجعه کنید . 5. تماس پوستی : در آغاز پوست را کلیدی آب مضاعف بشویید بعد لباسهای آلوده و کثیف را از تن درآورید و پوست را مجدد بشویید ، به پزشک مراجعه نمایید . اهمیت این کار، عمل تخریب پراکسید هیدروژن پر سرعت تر شده و زودتر به آب و اکسیژن تبدیل می گردد. فرمول شیمیایی آب اکسیژنه H2O2 هست و یک مولکول آب می باشد که یک اتم اضافی اکسیژن دارد. یکی از از اهمیت ترین موردها به کارگیری از ادغام آب اکسیژنه، استفاده از آن به عنوان آب اکسیژنه و آب ژاول یکی هستند یک کاتالیزور است. آب اکسیژنه یا این که به عبارتی پرواکسید هیدروژن محلولی هست که از ادغام دو اتم اکسیژن حساس یکدیگر ایجاد می شود که البته این پیوند به راحتی و در موقعیت طبیعی شکل نمی دهد و آب اکسیژنه را می بایست پایین حالت خاصی ایجاد شود. آب اکسیژنه در واقع معمولی ترین پرواکسید می باشد. در صورتی که بخواهیم تخریب و جزء‌جزء‌کردن ی آب اکسیژنه را سرعت بالا نماییم می توانیم به آن گرد برخی فلزات را بیافزایم. گریدهای تجاری از %۷۰ تا %۹۸ هم موجود است، البته به برهان فعال بودن بیش از حد، محلولهای بیش از %۶۸ پراکسید هیدروژن، تماما به بخار و اکسیژن تبدیل میشود. آب اکسیژنه در واقع ترکیبی می باشد که در اثر ترکیب دو اتم اکسیژن به همدیگر تولید می شود. آب اکسیژنه هم می تواند به تیتر دهن شویه به کار گیری شود.دهان خویش را به مدت نیم دقیقه در هفته دارای آن تمیز کنید.اما گشوده نیز زیاده بر روی نکنید و از کشتن باکتری های اثر گذار جلوگیری نکنید. در اینجا اکثر به تحلیل وب وبسایت آب اکسیژنه و کرونا.