آریا صنعت وارد کننده دوزینگ پمپ

بطور كلي در شرايطي كه ارتفاع سيال درون منشا مكش تا محل پمپاژ كم باشد بين دو سيستم نامبرده بادر نظر گرفتن شرايط ذيربط و بررسي مزايا و معايب آن دو ، يكي از تعیین و براي اينكار محاسن و معايب هر كدام سنجيده و مقايسه ميگردد. 1- در صورتيكه ارتفاع چشمه ها از طول مخزن ذخيره بيشتر باشد آب در اثر نيروي ثقل به مرجع تغذيه هدايت شده و احتياجي به کار پمپاژ نخوهد بود ، كه در اکثر زمان ها روستاهاي داراي چشمه اين پديده در سهولت كار آبرساني آن محل كمك زيادي خواهد نمود . 2- از نقطه لحاظ برداشت :در سيستم دوم كه کل چاهها زیر عملكرد يك پمپ قوي و يك دستگاه واحد قرار دارا‌هستند و لوله مكش کل چاهها دارای يك كلكتور بهم دارای ارتباط است ممكن هست دبي چاهها از يك محل ديگر تغيير نمايد كه در اينصورت براي تنظيم دبي براي هر كدام از چاهها ميتوان از شير فلكه كه در ابتداي لوله مكش كار گذارده مي شود استعمال نمود، در صورتيكه در سيستم اول بايد در هر يك از چاهها يك پمپ ، یگانه آن چاه در لحاظ گرفت كه اين خویش ، تهيه وسائل را ايجاب نموده و از نقطه حیث برداشت آب توليد اشكال خواهد دوزینگ پمپ جسکو نمود. براي تأمين هوا بهتر می باشد كه در نصیب بالاي مخزن يك شير يك طرفه كار گذاشت. با توجه به شكل تيغه وقتي كه به بالا مي برسد كاملاً باطن شيار جاي گرفته و همين كه از آن نقطه دور مي گردد در اثر فشار فنر داخل شيار بيرون آمده و سيال را از قسمت ورودي به طرف نصیب خروجي مهم خویش مي برده. در این پمپ ها صرفا نصیب هد پمپ، دیافراگم و شیر های ورود و خروج پمپ اساسی سیال در تماس هستند که بهترین گزینش به جهت تزریق مواد سمی، شیمیایی یا این که خورنده می باشند. متاع هد سری پیستونی Emec از PP، PVDF، PVC و استنلس استیل می باشد که سبب ساز شده برای انتقال طیف گسترده ای از سیالات به کار گیری شود. منحنی پمپ ها و اطلاعات فنی بخش اعظم در کاتالوگ دوزینگ پمپ اتاترون سری PKX قابل تماشا است. اکثر اوقات دوزینگ پمپ های تازه حیاتی سیستم دیافراگمی کار می کنند هر یک‌سری طراحی های سابق تر همین الکتروپمپ ها از نوع پلانجری بوده است. هر حركت رفت پيستون را يك ضربه و مسافتي را كه پيستون طي مي كند ارتفاع ضربه نامند. تيغه ها كه داراي حركت بیرون از مركز مي باشند مي توانند در درون شيارهايي حركت رفت و برگشتي داشته دوزینگ پمپ تهران باشند.

مهم ترین مطالب پیشنهادی  شواهد حاکی از کاهش اندک در اثربخشی واکسن است: WHO