آلمان دو دیپلمات روسی را پس از محکومیت به قتل اخراج کرد

سفارت روسیه در برلین (گتی)

برلین: آنالنا بائربوک، وزیر امور خارجه آلمان گفت، پس از اینکه دادگاه روز چهارشنبه حکم داد که مسکو دستور قتل یک شهروند گرجستانی را در سال 2019 صادر کرده است، سفیر روسیه را احضار و دو تن از کارکنان سفارت خود را اخراج کرد.
باربوک گفت این قتل نقض جدی قانون و حاکمیت آلمان است و روابط روسیه و آلمان را به شدت تحت فشار قرار می دهد.
او گفت: «بنابراین ما سفیر روسیه را احضار کردیم. ما به او گفتیم که دو نفر از کارمندان سفارت به عنوان پرسونای غیر ارثی معرفی خواهند شد.»

فیس بوکتوییترلینکدینپست الکترونیک