برج خنک کننده – برج خنک کن – مهتاب گستر

نکته آخری و مضاعف کلیدی درباره دسته این برج خنک کننده گالوانیزه که Quality control و یا این که میتوان گفت عملیات QC پلان پس از انجام هر تراز اجرایی و امری اجتناب ناپذیر است. در همین قسمت آب ذیل فشار حساس برخورد به این قطعه باعث چرخش آن می شود و پس از چرخش آب به رخ فواره ای شکل بر روی سطح های خنک کننده پاشش می کند. خروجی نهایی بخش در ساخت پس از تولید اجزای برج خنک کننده، تراز اسمبل یا این که مونتاژ میباشد. جواب به دو سوال بالا در همین زمان از صنعت بسیار مشهود میباشد، بطوری که می توان گفت امروز تعداد یه خرده میباشند که از همین تجهیز و همین سیستم خنک کاری در چیلر موتورخانه ها مشاهده نکرده باشند. کارایی چیلر به برج خنک کننده خانگی بستگی دارد. برج خنک کننده خانگی چه جنسی دارد؟ برجهای خنک کننده امروزه در محیط بیرون و در هوای آزاد قرار می گیرند و برهان اهمیت همین مورد قضیه هم روش کارکرد کولینگ تاور قلمداد می شود. کولینگ تاور گونه های متمایز دارااست که در یک دسته بندی کلی در دو گونه میتوان آنها را قرار داد. حال هوایی که در زیر برج وجود دارد بایستی به سمت بالا انتقال پیدا کند. مقدار سرمایش در این گونه از برجهای جریان مکانیکی قلیل می باشد و همینطور احتمال ورود دوباره هوای گرم شده به درون برج وجود دارد. در این نوع تجهیز، جریان هوا دقیقا در خلاف جهت جریان آب وارد میگردد. در ادامه بخار مبردی که از ژنراتور خارج می شود وارد کندانسور می شود و حرارت خویش را در کندانسور به آب ورودی می دهد. کارایی همین برج بدین دسته میباشد که آب گرم بعد از آن از ورود به داخل کویل های مسی مهم هوای محل ورود که به وسیله رشته و از روزنه ورود هوا به داخل برج خنک کننده شکافت کرده می باشد تماس یافته و گرمای آب داخل کویل تا دمای خشک کویل کمتر پیدا نموده میباشد و آن‌گاه همین آب وارد برج خنک کننده مدار گشوده در پایین شده و بوسیله نازلها بر مرحله پکینگ ها پاشش می شود و گرمای خویش را تا چند رتبه بیش از دمای اشباع از دست داده و وارد تشت آب شده و از آنجا وارد لولههای ترموستات رشته برج خنک کننده خروجی می گردد. به جهت افرادی که هر مدل نگرانی در آیتم دقیقا چه جایی و همچنین راهنمایی در مورد چگونگی به کار گیری از طراحی برج های خنک کننده ، شما ممکن است می توانید کلیدی ما در صفحه وب تماس بگیرید.

مهم ترین مطالب پیشنهادی  ایالات متحده تحقیقات درباره ادعاهای آزار جنسی اندرو کومو را آغاز کرد