تماشا کنید: مخفی شدن خرس از سطل زباله در مدرسه ایالات متحده

مدیر جیمز مارش زمانی که یک خرس از سطل زباله ای که در کنار آن در مدرسه ابتدایی Zela، ویرجینیای غربی ایستاده بود، پرید، غافلگیر شد.

هر دو فرار کردند و خرس به داخل یک منطقه جنگلی رفت.

شورای آموزش و پرورش شهرستان نیکلاس در یک پست فیس بوک نوشت: “چه کسی می گوید مدیران مستحق پرداخت خطر نیستند؟”

مدیر برنامه به پخش کننده محلی WSAZ گفت: “غرش بلندی بلند کرد… فکر می کنم هر دوی ما به یک اندازه شگفت زده شدیم.”

“دانش آموزان مدرسه، آنها می خواستند آن را ببینند و من آن را به همه آنها نشان دادم – آنها فکر کردند که این فقط خنده دار است.”