تیونینگ خودرو چیست؟

بعنوان نمونه زمانی کـه مسئول کلیدی انجام عملیات تیونیگ کـه اهمیت نام تیونر شناخته میشود، اقدام بـه تیونینگ سیستم صوتی یک خودرو میکند، در کار سیستم صوتی ذکر شده تغییرات و اصلاحات زیادی را تجربه می نماید و تا سر حد قابلیت و امکان تقویت میشود. درروش نخست، توسط یک متخصص، تغییراتی در موتور اتومبیل اعمال میشود که سبب ساز به افزایش محسوس توان پیشرانه خواهد شد و در نحوه دیگر، مهم ردوبدل برخی قطعات اصلی، اقتدار موتور ارتقا پیدا میکند. به استدلال این‌که این اتومبیل به طراوت به بازار عرضه شده، هنوز زمان کافی به جهت تیونینگ همین ماشین به وسیله آفرودرها به‌وجود نیامده ولی خودروبانک در این زمینه شکیبا وجود ندارد و خود دست به عمل شدیم تا همین ماشین را برای آفرودهای مشقت بار مهیا کنیم. Car Tuning هر چند بهعنوان خدماتی جانبی و لوکس محسوب میشود، ولی لزوماً مدام به معنای هزینههای هنگفت نمیباشد و بخش اعظم تیونرها اصلی بودجه محدود این کار تیونینگ طاهری را شروع میکنند. در عقب اتومبیل نیز تغییراتی ناچیز ولی اثرگذار انجام شده است. نحوه کوک کردن DOUBLE DROP-Dمانند کوک کردن Drop-Dمی باشد، ولی در همین نحوه سیم شماره ۱ گیتار روی D تیون می شود. امروزه تیونرهای مدرن در گوشه و کنار دنیا روی شانه غولهای مهندسی اتومبیل ایستادهاند و هر روز برگی تازه برای شیفتگان همین بخش جذاب دنیای اتومبیل رو میکنند. مرحله اولیه : اولی قدم، تهیه هر سیم بر بر روی نت مطلوب است، براین اساس در صورتی که سیم E بیس (سیم ششم) گیتار خویش را کوک می کنید، نت را بر روی سیم E بیس تهیه و تنظیم کنید. تیونر های مبتنی بر میکروفن مهم یک رابط معمولی و صفحه نمایش هستند که نزدیک بودن هر سیم به کوک صحیح را اکران می دهند. در واقع هر چه میزان کمک فنرهای یک اتومبیل سختتر طراحی شوند، وزن دینامیکی آن ماشین تسکین خواهد یافت و این فرمان در سیستم تعلیق ماشین هم جنبههاي مثبت خود رابه سناریو خواهد گذاشت. بر روی یواز پیکاپ یک اسنورکل و گارد در جلو قرار داده شده است. از دیگر سبکهای اسپرت نمودن خودرو میتوان داب را نام برد که بر خلاف سبکهای پیشین از زمین ارتفاع زیادی دارااست و سیستمهای صوتی توانمند بر روی آن کار میگذارند. سریعترین و آسانترین روش کوک Drop-D به جهت داشتن صدای هارمونیک طبیعی در سیم ۶ ام ۱۲ امین فرت و تیون نمودن آن به نحوی میباشد که اساسی سیم چهارم طبق باشد. چنانچه شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد تیونینگ جک j4 بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.