جرمی بوون: رانندگی در کرانه باختری شکاف بین امید و واقعیت صلح را نشان می دهد

با باریدن باران، حدود 12 سرباز اسرائیلی اشباع شده با تجهیزات کامل جنگی در حال چرخیدن به دور جیپ های خود در یک عملیات نظامی دیگر در اشغال کرانه باختری که تا کنون 56 سال به طول انجامیده است، بدون هیچ نشانه ای از پایان یافتن، مشغول بودند. آنها در نزدیکی برج مراقبت ارتش اسرائیل قرار داشتند که بالای ورودی بیت عمار، یک شهر کوچک فلسطینی که ساکنان آن برای امرار معاش بیشتر به کشاورزی متکی هستند، قرار داشتند. بیت عمر، مانند بسیاری از شهرها و روستاهای دیگر در کرانه باختری، زمین های زیادی را به خاطر شهرک ها و جاده ها از دست داده است. اشغال، و میل به مقاومت در برابر آن، خشونت های مکرر را در طول سال ها ایجاد کرده است.

مهم ترین مطالب پیشنهادی  مذاکرات سقف بدهی ادامه دارد، اما جمهوری خواهان می گویند که «عدم فوریت» از سوی کاخ سفید وجود دارد