دادگاه ژاپن: ممنوعیت اتحادیه همجنس گرایان خلاف قانون اساسی است

توکیو: دادگاه ژاپن روز سه‌شنبه حکم داد که اجازه ندادن به ازدواج همجنس‌گرایان خلاف قانون اساسی است، تصمیمی که فعالان از آن به عنوان گامی در جهت برابری ازدواج در این کشور استقبال کردند. گروه هفت ملت با شماره مجاز حمایت از اتحادیه های همجنس حکم توسط ناگویا دادگاه منطقه ای دومین دادگاهی بود که ممنوعیت ازدواج همجنس گرایان را از چهار مورد در دو سال گذشته مغایر با قانون اساسی تشخیص داد و احتمالاً به فشار برای تغییر قانون در یک کشور می افزاید. وکیل ارشد “این حکم ما را از آسیب حکم سال گذشته که می‌گفت ممنوعیت ایرادی ندارد نجات داده است.” یوکو میزوتانی گفت.