دختری که برای یافتن مادرش از کره شمالی گریخت

پس از عبور از رودخانه یالو به چین، او خود را مخفی نگه داشت و شب ها مخفیانه بین مکان ها حرکت کرد و از ترس اینکه یک بار دیگر گرفتار شود. او سوار اتوبوسی بر فراز کوه‌ها شد و به لائوس رفت، جایی که در یک کلیسا پناه گرفت و قبل از رسیدن به سفارت کره جنوبی. او سه ماه دیگر در سفارت خوابید و سپس به کره جنوبی منتقل شد. هنگامی که او وارد شد، ماه ها را در یک مرکز اسکان مجدد گذراند که برای فراریان کره شمالی معمول است. کل سفر یک سال طول کشید، اما تا سونگمی 10 سال طول کشید.

مهم ترین مطالب پیشنهادی  دادگاه عالی اسلام آباد پلیس را از دستگیری رهبران حزب عمران خان منع کرد