رسانه ها: دادگاه اوکراین اموال رئیس جمهور سابق پترو پوروشنکو را مسدود کرد

خبرگزاری اینترفاکس روز پنجشنبه اعلام کرد دادگاه اوکراین اموال پترو پوروشنکو، رئیس جمهور سابق این کشور را به عنوان بخشی از تحقیقات رسمی درباره اتهام خیانت به رئیس جمهور سابق این کشور مسدود کرد.
اینترفکس با استناد به سند دادگاه گفت: دادگاه منطقه پچرسک کیف دادخواست دادستان را در مورد مسدود کردن اموال پنجمین رئیس جمهور اوکراین، نماینده پارلمان پترو پوروشنکو، که توسط افسران مجری قانون اوکراین مظنون به خیانت به دولت و کمک به تروریسم است، تایید کرد.
دادستان های اوکراینی می گویند پوروشنکو در تامین مالی جدایی طلبان تحت حمایت روسیه در شرق اوکراین در سال های 2014-2015 دست داشته است. او این اتهامات را رد می کند.

مهم ترین مطالب پیشنهادی  سودان: ارتش سودان از مذاکرات آتش بس با دشمنان شبه نظامی خود دست کشید