روزنامه شرق (1400/02/20): تهاجم سگ ها و گربه های رها به محیط زیست

پیشگیری : به جهت پیشگیری از پاروویروس برنامه واکسیناسیون سگ ها را جدی بگیرید. 1. یاد بگیرید که سگ شما چه جایزهای را -خوراکی، لوازم بازی و … بلند ترین سگ که در سال 2010 ترازو گرفته شد، سگی از نژاد گریت دن بوده و بلندی معادل 1.09 متر داشته است. خشم در اثر سرکوب تمایلات که منجر به کشتن و تشریح حیوانات میشود و کنجکاوی احتمالی نسبت به ساختار جسم و روان موجودات که سبب ساز به پیدایش تمایلات جنسی و نحوه گزینش زوج میشود. حتی به قیمت تحت پاگذاشتن معیارهای اصیل سینمایی و در نظر گرفتن بخت مخاطب. «پیتر» به جهت آنکه مادرش در اثر فشارهای «فیل» به دام الکی شدن نیفتد و مثل پدرش در اثر اعتیاد به الکل از دست نرود، اصلی تکیه بر همان خشم پنهان درونیاش دست به قتل «فیل» میزند تا مادرش را نجات دهد. شوربختانه دیگر تبدیل به عادت شده این‌که فیلمی در فصل جوایز و جشنوارهها مورد اعتنا قرار بگیرد که به برخی مفاهیم رایجی همچون جنبش من هم، حقوق و دستمزد سیاهان و رنگین پوستان و پت خرید کردن سگ همجنسگرایان میپردازد. پس دارای رفتارهای خشن نسبت به پیتر عملکرد می‌نماید او را زا جراحت پذیر شدن در اثر لطافتش دور کند. برخی وقت ها خارج رفتن برای توالت کفایت نمی کند و قابلیت دارد همین کار را در منزل انجام دهد. نگذارید که از همین بازی دلزده شود بنابر همین قبل از خسته شدن سگ، بازی را متوقف کنید. دستور فراخوانی یا این که “آمدن” را به همین صورت یک یا این که دوبار در روز به جهت یک هفته تمرین کنید. درباره برنامه استحمام سگ خانگی خود و شوینده مناسب اهمیت دامپزشک مشورت کنید. همین مسئله در آیتم خود پیتر هم درستگو است. پیشگیری : همین ویروس می تواند از روش کاسه خوراک یا آب مشترک و یا حتی بازی نمودن دو سگ باهم منتقل شود. مدت هاست که دربین دو مجموعه دوستداران افراطی سگ و گربه و متخصصان گوشه و کنار زیست تضارب است. از سوی دیگر خشم فیل به «جورج» و «رز» میتواند واکنشی باشد به کامیابی همین دو در اثر زیستن در کنار هم.