فروش آنلاین،تلفنی و حضوری دریچه زیر فن کویل در تهویه مارکت

پس از این که دریچه زیر حرفه کویل از کوره خارج آمد، باطن مشمای حبابدار قرار می گیرد تا از هر مدل جراحت و خراش و صدمه ای مصون بماند. بایستی به همین نکته اعتنا داشته باشیم که بعدها قاب دریچه پایین حرفه کویل باید از هر طرف نیم سانت کوچکتر از بعدها حفره باشد. از آنجا که درب این روزنه زیر رشته کویل لولایی هست در عاقبت می بایست بادخور و ضخامت لولا را روی ارتفاع درب دریچه تحت حرفه کویل نسبت به بعد ها داخلی فریم در نظر گرفته شود تا زمان باز و بسته شدن درب دریچه ذیل فن کویل مشکلی به وجود نیاید. رنگ الکترواستاتیک همین قابلیت و امکان را داراست تا طبق نظر کارفرما و متناسب با محفظه محل نصب تعیین گردد. در تراز اخیر روزنه پایین حرفه کویل تک گل لولایی آلومینیومی دارای حیث کارفرما و از طرز رنگ کوره ای پودری الکترواستاتیک رنگ آمیزی شده و آنگاه از بیرون کردن دریچه ذیل فن کویل از کوره آن را توسط مشمای حباب دار بسته بندی می کنند تا از هرگونه جراحت و صدمه و خراش در امان دریچه رشته کویل چوبی باشد. رنگ مصرفی به جهت پوشاندن سطح های روزنه پایین فن کویل آهنی رنگ کوره ای الکترواستاتیک می باشد. باید خاطر نشان شویم که ضخامت ورق مصرفی به جهت تولید روزنه ذیل فن کویل آهنی بستگی به ابعاد دریچه پایین رشته کویل دارد. این روزنه فن کویل بر روی درب خویش از یک دریچه هوای خطی اهمیت زاویه ۳۰ درجه به جهت تامین هوای مکشِ دستگاه فنکویل بهره می برد.از نام همین روزنه رشته کویل پیداست که بصورت لولایی بازو بسته می شود و به وسیله قفل های زیمنسی بر بر روی کادر دریچه بازدید تحت رشته کویلی تثبیت می گردد. درب این دریچه زیر فن کویل به وسیله لولا متصل می شود در سرانجام به جهت باز و بسته شدن درب همین روزنه زیر فن کویل از قفل زیمنس استعمال می کنیم پس بایستی قبل از عملیات رنگ کاری جای قفل ها دارای پرس تعبیر شود همچنین قبل از عملیات رنگ کاری بایستی جای پیچ ها نیز روی کادر روزنه پایین فن کویل جانمایی شود.

مهم ترین مطالب پیشنهادی  موج پنجم مبتنی بر Omicron در پاکستان آغاز شده است: مقامات