قیمت دریچه سقفی – شرکت صنعتی رحمتی

از لحاظ ظاهری شکل هندسی این کالا می تواند چهارگوش، گرد و تایلی باشد. شکل هندسی همین محصول میتواند چهارگوش، گرد و تایلی باشد. همین روزنه هوای سقفی، می تواند هوای عبوری از خود را به یک مسیر جهت دهی کند. جهت استفاده از دریچه سقفی با میزان مرغوب بودن و شیک باید از مرکز ها مختص خرید کردن روزنه هوای سقفی واحد ساختمانی خویش را انجام دهید. از روزنه هوا ی سقفی یکطرفه نیز در سیستم های متفاوت تهویه مطبوع دارای کاربردهای دمندگی و مکندگی به کارگیری می گردد. از همین روزنه هوا در سیستم های برودتی و حرارتی هم به کار گیری می گردد. این دریچه ها به دو گروه تقسیم می شوند و از محصول آهن ، آلومینوم ، پلاستیک ، چوب ، کناف هستند. روزنه سقفی آلومینیومی و آهنی به صورت یک جهت و دو جهت و سه جهت ساخته می شوند. 3- محصولات گالوانیزه فارغ از رنگ عرضه می شوند و در رخ پیشنهاد رنگ آمیزی می شوند. تایل های آرمسترانگ اکثر وقت ها دارای اسم تایل گچی 60×60 شناخته میگردند و از امتیازات منحصر به فرد به شخص آن می اقتدار دسترسی آسان به تاسیسات بکار گرفته در پشت سقف کاذب اشاره کرد. یکی از چالش های موجود در کانال کشی سقف های تایلی هماهنگی ظریف خروجی کانال و تایلی هست که دریچه در آن قرار می گیرد. در صورتی که یک بُعد از همین روزنه هوا به سمت دیوار نزدیک باشد،دیگر نیازی به تهیه و تنظیم هوا به آن سو نمی باشد و لاجَرم از دریچه هوا ی سه طرفه استعمال می شود. این دریچه ها در دو دسته پره اثبات و پره جداشونده (متحرک) ساخته می شود. این روزنه هوا، هوای کانال را به دو مسیرِ با زاویه نود مرتبه (گوشه ای) یا به دو مسیر بصورت چپ و راست ( راهرویی) سوق‌دهی می کند. ساختار دریچه هوا ی سقفی چهارطرفه طوری طراحی شده که هوای عبوری از معبرِ دریچه را به هر چهارسوی این دریچه هوا تقسیم می کند. از گونه های روزنه هوا ی مشبک می قدرت به انواعِ زاویه دار از قبیلِ”زاویه صفر” و “زاویه ی چهل و پنج درجه” که بصورتِ یکطرفه، دوطرفه، سه طرفه و چهارطرفه پرتاب باد می نمایند اشاره نمود. روزنه هوای چهارطرفه سقفی را می اقتدار هم بصورت بادمپر و نیز سوای دمپر استفاده نمود. روزنه هوا ی سقفیِ سه طرفه هم قابلیت ساخت بصورت بادمپر و بدون دمپر را داراست و در سیستم های رفت و برگشتِ هوا به راحتی قابل به کارگیری می باشد. به جهت اشخاصی که هر گونه نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همچنین هدایت در مورد چگونگی به کار گیری از دریچه سقفی هوا ، شما ممکن است می توانید حساس ما در برگه وب تماس دریچه بازگشت سقفی بگیرید.