قیمت پلنیوم باکس – مؤسسه فنی شاهرخی

آنچه دریچه اسلوت را در این خصوص متمایز ساخته است تفاوت دوچندان ساختار و ظواهر دکوراتیو دریچه اسلوت با دیگر اشکال دریچه های خطی می باشد.همانطور که اشاره شوید جهت یکنواخت بودن توزیع هوا در ارتفاع روزنه اسلوت از پلنیوم باکس در پشت همین دریچه بعنوان واسط منشاء تغذیه هوا به کار گیری می گردد. موسسه فنی شاهرخی در تاریخ 1390/12/16 برنده به دریافت پروانه کاربرد نشان ملی استاندارد تحمیلی دریچه های هوا برای او‌لین بار در کشور ایران گردید و بنابر حکم اداره ملی استاندارد کشور ایران به تیتر آزمایشگاه همکار اداره استاندارد شروع به فعالیت نمود. پلنیوم باکس سبب پخش تدریجی هوا در راستای طول دریچه و تولید فشار متعادل در پشت روزنه می شود . در طراحی پلنیوم باکس ها از ورق 5 دهم میلی متر حساس محصول گالوانیزه استعمال می شود. مهمترین مزیت و کارایی پلنیوم باکس پخش یکسان هوا در ارتفاع مسیر است. محتمل ترین مکان مکان جهت ساخت تقطیر وجه روبروی ورودی هوا هست البته صرفا عایق بندی همین وجه کافی نیست چون کلیدی دقت به دمای هوای تهویه شده و دمای تحت سقف (محل کارگزاشتن پلنیوم )احتمال ایجاد تقطیر در کل وجوه پلنیوم وجود دارد. نقش مهمی در زیباسازی نما دارد. اصلی اعتنا به میزان ارتفاع پلنیوم باکس، قابلیت و امکان تعبیه ی یک تا یکسری ورودی هوا در بدنه ی آن وجود دارد. قابلیت و امکان عایق کردن پلنیوم باکس نیز مانند شبکه ، به جهت جلوگیری از تعرق و یا تولید غوغا وجود دارد. همین کالا حساس قابلیت و امکان ایجاد اصلی ورق آلومینیومی یا این که گالوانیزه را بنا به توصیه دارا می باشد. جهت دوری از هرگونه نشت هوا و افت فشار و دوری از تبادل دمایی در بین دمای فضای سقف کاذب و بدنه ی پلنیوم باکس و همچنین دوری از تکثیر صدای هوای شناور در داخل پلنیوم باکس، در بدنه ی داخلی یا این که خارجی آن از عایق الاستومری به کار گیری میشود. همانطور که دیدید طراحی و تولید پلنیوم باکس ها عمل چندان پیچیده ای نمی باشد البته در صورتی که استاندارد به اندازه در ساخت و ایجاد آن ها رعایت نشود صد رد صد توقعات شما را برآورده نخواهد کرد. به جهت کسانی که هر نوع نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همینطور راهنمایی در گزینه چگونگی استفاده از ابعاد پلنیوم باکس ، شما احتمال دارد می توانید حیاتی ما در برگه وب تماس بگیرید.