مشکلات اقتصادی افغانستان در زمان طالبان ادامه دارد

کابل: افغانستان پس از تسلط طالبان در ماه اوت سال جاری با مشکلات اقتصادی مواجه است و بحران مالی آن بیشتر شده است.
اقتصاد افغانستان با تسلط طالبان همچنان در حال سقوط است. اقتصاد افغانستان عمدتاً از بخش زراعت و خدمات تشکیل شده است که هر دو قبلاً کاهش یافته اند. بر اساس گزارش مجمع بین المللی حقوق و امنیت، کشاورزی بزرگترین منبع اشتغال بوده است که به دلیل افزایش ناامنی در کشور و خشکسالی های گسترده آسیب زیادی دیده است.
علاوه بر این، نه خانواده از هر ده خانواده افغان در حال حاضر قادر به تهیه ذخایر غذایی کافی نیستند و بیش از یک میلیون کودک ممکن است با سوءتغذیه و حتی مرگ بر اثر گرسنگی همراه با ترس بیشتر از شیوع بیماری هایی مانند سرخک و فلج اطفال در سراسر جمعیت مواجه شوند.
پیش از این، برنامه جهانی غذا (WFP) هشدار داده بود که ناامنی غذایی در حال ظهور در افغانستان تقریباً 14 میلیون نفر را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
علاوه بر این، به گفته مجمع بین المللی حقوق و امنیت، در شفاخانه منطقه ای در ولایت جنوبی قندهار، بیش از 70 کودک در بخش سوءتغذیه بستری شده اند که بیش از ظرفیت آن است.
همچنین تحت فشار ایالات متحده، با اعمال تحریم ها، بانک جهانی 600 میلیون دلار بودجه را که عمدتاً به سیستم بهداشت و درمان کشور کمک می کند، قطع کرد.
علاوه بر این، این سازمان خاطرنشان کرد که بیش از 2000 شفاخانه و کلینیک، از جمله شفاخانه هایی که برای بیماران کووید اختصاص داده شده اند، به دلیل کمبود بودجه در سراسر افغانستان مجبور به تعطیلی شده اند.