معبد شیطان: فکر می کنید در مورد شیطان پرستان می دانید؟ شاید شما این کار را نکنید

آراسلی روجاس، که از کالیفرنیا برای حضور در اینجا پرواز کرده است، اصول را مرتبط و آسان می داند. “احساس می‌کنم همیشه یک شیطان پرست بوده‌ام، فقط نمی‌دانستم.” او می گوید که اولین بار در سال 2020 از طریق TikTok در مورد TST یاد گرفت. “در آن مرحله من آن را بررسی کردم. فکر می کنم مانند بسیاری از افراد کمی ترسیده بودم. و من واقعاً می خواستم مطمئن شوم که آنها نوزادان را قربانی نمی کنند! سپس من شروع کردم به ورود به فرهنگ و صحنه، و شروع به شرکت در جلسات کردم… و در نهایت متوجه شدم نه، آنها نیستند، این فقط نمادی است که آنها استفاده می کنند و واقعاً افراد خوبی هستند.”