وزیر بهداشت آفریقای جنوبی خواستار لغو ممنوعیت سفر شد

ژنو: وزیر بهداشت آفریقای جنوبی روز دوشنبه خواستار لغو ممنوعیت های سفر “تبعیض آمیز” اعمال شده بر کشورهای جنوب آفریقا به دلیل نوع Omicron از ویروس کرونا شد.
جو فاهلا در سخنانی به سازمان بهداشت جهانی (WHO) گفت: «ما این ممنوعیت‌های سفر را تبعیض‌آمیز می‌دانیم زیرا همان ممنوعیت‌های سفر در کشورهای دیگری که این نوع آن پیدا شده است اعمال نشده است.»
خاویر بسرا، وزیر بهداشت و خدمات انسانی ایالات متحده، به گردهمایی WHO گفت: “مقامات بهداشتی ایالات متحده از نزدیک با وزارتخانه های خواهر در جنوب آفریقا برای درک بیشتر در مورد این نوع جدید و بسیج برای مهار آن همکاری می کنند.”