ویدئوی آخرالزمانی آتش‌سوزی در کانادا، نزدیکی از دست دادن راننده را ضبط می‌کند

فیلم داش‌کم لحظه عبور یک خودرو از میان آتش‌سوزی جنگلی با شعله‌های آتش و دود در دو طرف بزرگراه را در دشت هاموندز، نوا اسکوشیا، کانادا ثبت کرده است.

ویدئو نشان می دهد که خودرو تقریبا با خودروی جلویی که توسط دود غلیظ پوشیده شده بود برخورد می کرد.

شهر هالیفاکس در شرق کانادا پس از آتش سوزی که باعث تخلیه و قطع برق شد، وضعیت اضطراری محلی اعلام کرد.

در این ماه، استان آلبرتا در غرب این استان، پس از آتش‌سوزی‌های جنگلی که ده‌ها هزار نفر را مجبور به ترک خانه‌های خود کرد، وضعیت اضطراری اعلام کرد.

مهم ترین مطالب پیشنهادی  نیک کیرگیوس و تاناسی کوکیناکیس در مسابقات آزاد استرالیا طوفانی پیش می روند