پلیس به اشتباه فریاد زدن بز را به جای مردی که فریاد می‌زند کمک کرد

پلیس در ایالات متحده به گزارشی مبنی بر اینکه فردی برای “کمک” گریه می کرد، پاسخ داد، اما همانطور که فیلم دوربین بدن آنها نشان داد، معلوم شد که شخصی یک بز مضطرب بوده است.

افسران اداره پلیس انید در اوکلاهاما به محل حادثه رسیدند، فقط برای اینکه یک کشاورز به آنها توضیح دهد که بز ناراحت شد زیرا او از دوستش جدا شده بود.

پلیس در بیانیه ای که در CBS News گزارش شد به شوخی گفت: “از شما متشکرم، آقایان. اقدامات سریع شما (اگرچه در نهایت لازم نیست) مورد قدردانی همه ما است.” “در مجموع، واقعا نمی توان گفت که این یک تماس بود.”

مهم ترین مطالب پیشنهادی  merriam-webster: Merriam-Webster واکسن را به عنوان کلمه سال 2021 انتخاب کرد