ژاپن ممنوعیت رزرو پروازهای جدید را پس از انتقادها پس گرفت

توکیو: ژاپن می گوید تنها یک روز پس از اعلام این سیاست، ممنوعیت رزرو جدید پروازهای بین المللی ورودی را برای دفاع در برابر نوع جدید ویروس کرونا لغو کرده است.
وزارت حمل و نقل روز چهارشنبه درخواستی از خطوط هوایی بین المللی صادر کرد تا به عنوان یک اقدام احتیاطی اضطراری برای دفاع در برابر نوع جدید Omicron، رزروهای جدید برای پروازهای وارد شده به ژاپن را تا پایان دسامبر متوقف کنند.
این وزارت روز پنجشنبه گفت پس از دریافت انتقادات شدید از داخل و خارج کشور مبنی بر اینکه این ممنوعیت بسیار سخت است، این درخواست را پس گرفته است.
ژاپن دو مورد از نوع omicron را گزارش کرده است که اولین بار هفته گذشته در آفریقای جنوبی گزارش شد.