کاخ سفید: در صورت شکست دیپلماسی، کاخ سفید به ایران درباره «اقدامات تکمیلی» هشدار داد

واشنگتن: کاخ سفید روز پنجشنبه هشدار داد که در صورت شکست دیپلماسی بر سر برنامه هسته ای این کشور، “اقدامات اضافی” را برای جلوگیری از توانایی ایران برای کسب درآمد اتخاذ خواهد کرد.
جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید گفت: با توجه به پیشرفت‌های مداوم در برنامه هسته‌ای ایران، رئیس‌جمهور از تیم خود خواسته است در صورت شکست دیپلماسی آماده باشند و ما باید به گزینه‌های دیگر روی بیاوریم.
اگر دیپلماسی نتواند به زودی در مسیر درست قرار گیرد و اگر برنامه هسته‌ای ایران به شتاب ادامه دهد، چاره‌ای جز اتخاذ تدابیر اضافی برای محدود کردن بیشتر بخش‌های درآمدزای ایران نخواهیم داشت.»