آشنایی با عایق الکتریکی

اشکال عایق الکتریکی امروزه در صنعت آیتم استعمال قرار می گیرد. مواد عایقی مانند پلاستیک ، تفلون ، لاستیک یا شیشه می تواند مقاومتی حدود 10 به قدرت 20 برابر بیشتر از مقاومت فلزهایی مثل مس را داشته باشند . همین امر به این استدلال است که مقره ها به دلیل ماهیت خویش یک سری برابر یون آزاد و الکترون دارا هستند که رسانایی ماده را تأمین می کنند. ورق لاستیکی عایق الکتریکی: nr,sbr: این جور ورق برای کاربردهایی که تا حد 47 کیلو ولت را نیاز دارا‌هستند مورد به کارگیری قرار می گیرند. ورق لاستیکی عایق الکتریکی nr,sbr همین دسته ورق به جهت کاربرد هایی که مقاومت الکتریکی تا حد ۴۷ کیلو ولت را نیاز دارند آیتم استعمال قرار می گیرد . وارنیش ها در رنگها و بعد ها متعدد از ۰/۵میلی متر تا ۵۰ میلی متر تولید می شوند و اصلی توجه به کلاسهای حرارتی گوناگون ، بضاعت و توان مقاومت از ۷۰- رتبه سانتی گراد تا ۷۰۰ سانتی گراد را دارند . شیار، رخنه و فرورفتگی را نباید موازی مسیر خزش تولید کرد، زیرا ممکن هست مثل لوله های موئین آب را به خود بكشد و نگه داراست و یا آلودگی ها در آن ها انباشته شود. تشک های عایق الکتریسیته ایمنی ( کفپوش عایق برق ) حیاتی اعتنا به نیاز به کار گیری می توانند کفپوش خویش را گزینش نمایند . CTI اساساً یک مقایسه کیفی می باشد البته در مورد مواقعی که استعداد تشکیل مسير هادی در تراز خویش را دارا‌هستند CTI را می توان یک مقایسه پاره ای هم ساخت عایق الکتریکی محسوب کرد. به این عامل وقتی که کارگرها حیاتی وسیله ای که احتمالاً از اتصالات منبع نیرو قطع شده، تماس فیزیکی دارا هستند مناسب می باشد که چنین وسیله ای را دائماً همراه اهمیت اتصالی نگه داشت. هرچه عایق جامد برای مدت طولانی پایین ولتاژ باقی بماند به همان اندازه احتمال پیش داخل شدن کوچک قوس هائی که اساسی انرژی کافی به جهت تولید مسير هادی باشند، زیادتر می شود. اگر شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در مورد رزین عایق الکتریکی بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.