آموزش بازی کلش رویال Clash Royale + تصاویر (بخش اول) – پارسی گو

مخلوط نیروهایی اهمیت اکسیر بالا و تحت سبب می شود تا در زمان های متعدد اقبال تغییر استراتژی خود و برد در مبارزه را داشته باشید. از طرفی برخی نیروها که اکسیر بالایی مصرف کرده و کار کشته هستند، به راحتی حیاتی نیروهای اکسیر پایین از فی مابین می روند. ولی همین احتمال را در لحاظ بگیرید که بازیکن برعلیه از نیروهای ترکیبی به جهت دفاع به کارگیری کند. پس اصلی با خبر بودن از همین موضوع، حتی چنانچه همین رخداد هم بیافتاد عمل چندان سختی در پیش ندارید. همین شخصیت پس از مردن بمبی را از خود به جای می گذارد که می تواند به نیروهای اطرافش ضرروزیان متعددی وارد نماید. چون اکسیر زیادی را میطلبد. پیشنهاد می شود کارت های خویش را محدود به زمینی ها نکرده و از هوایی ها هم به کار گیری کنید. چون در صورتی که معاند نیروی زمینی نزدیک زن بسازد، اساسی یک دور زن پروازی می توانید او را از در بین ببرید. شما باید از نیرو ها اصلی شتاب بالایی به کار گیری کنید، چون بعضی مواقع روزگار به کارگیری نمودن آن ها ممکن می باشد در نابود شدن یا این که نشدن برج شما بوسیله نیرو های هوایی و زمینی معاند فراوان اثر گذاری بگذارد. کلیدی برد در همین نبرد، شما سه اکسیر جلوتر از حریف می افتید. اهمیت این فعالیت قابلیت دارااست هنگام یورش نیروهای دشمن، کارت های گزینه نیاز را نداشته باشید. البته همین گزینه را نیز در ارتفاع بازی بسیار خواهید دید. در همین قسمت 5 کلن به طور هم زمان و در طی دو روز اصلی هم مشغول میشوند. دارای وجود این که مشاجره کلیدی این قسمت بخش اعظم پیرامون نیرو آخرین میباشد ولی اشاره ای کوتاه به دیگر شخصیت های نام برده نیز می کنیم. در بازی هیچ روشی برای بدست آوردن رایگان بلیت کلش رویال وجود نداره و جم کلش رویال هم که از روش صندوق ها به رخ بدون‌پول بدست میاد خیلی کمه. البته در کنار همین نیرو برای دفاع بهتر میباشد از کارت دیگری نظیر گابلین هم استفاده کنید تا دیگر هیچ خرید جم خیلی ارزان نگرانی نداشته باشید. تا هر هنگامی که شما از آن استعمال نکنید، بر روی اکانت شما قرار دارد.