آنتی اسکالانت؛ لیست قیمت خرید و فروش ویژه (فروردین ۱۴۰۱)

عدم استعمال از انتی اسکالانت جراحت جدی به ممبرانهای دستگاه RO زده و موجب کمتر دبی خروجی و همچنین بالا رفتن TDS آب میگردد. انتی اسکالانت، محلولی میباشد که جهت کمتر اثرات رسوبات مانند کربنات کلسیم (CaCO₃)، سولفات کلسیم (CaSO₄)، سولفات باریم (BaSO₄) و سولفات استرونیوم (SrSO₄) که بر روی غشای پلی آمید یا این که ممبران دستگاه آب شیرین کن تشکیل می گردد، استعمال می شود. آب ورودی به دستگاه اسمز معکوس حاوی نمکهای محلول کلسیم، منیزیم و سایر املاح میباشند که این نمکهای محلول در اثر عبور از غشاهای دستگاه اسمز معکوس اصلی گذشت زمانه بر بر روی غشای اسمز معکوس رسوب میکنند. این ماده، آلایندهها و املاح آب را از درون ممبران عبور دیتا و این مواد را ملازم پساپ از سیستم RO خارج مینماید. آب خام حاوی املاح و نمک های معدنی می باشند که این املاح در حین عبور از غشای ممبران، بر روی ممبران رسوب می کنند. 2-2-5-درب کاسه را بسته و کاملا هم بزنید تا آب نمک ها اساسی بازدارنده به مهربانی ادغام گردد. بیو رسوب ها یک علت شایع کارایی ضعیف سیستم RO هست که در جايگاه نخستین به دلیل تجمع ذرات پلی ساکارید سلولی (EPS) که از میکرو ارگانیسم ها تولید و وارد فضای ممبران شده، ناشی می شود. تأکید می شود که عدم بکار بردن آنتی اسکالانت در دستگاه تصفیه آب، می تواند به مرور آسیب جدی به ممبران دستگاه تصفیه آب و نهایتا کارایی دستگاه تصفیه آب یا این که آب شیرین کن شما وارد نماید. آنتی اسکالانت یکی از ازمهم ترین مواد شیمیائی میباشد که معمولا در دستگاه تصفیه آب و دستگاه آب شیرین کن به طریق اسمز معکوس به خواسته از بین بردن رسوبات ناشی از نمکهای موجود در آب بکار می رود. بنابراین اصلی به کارگیری از آنتی اسکالانت حیاتی میزان مرغوب بودن و تزریق مداوم آن به سیستم حساس مقدار دوز معلوم می توان از پیدایش همین مشکلات خودداری کرد که این دستور سبب ارتقا طول قدمت غشای ممبران میگردد. برای بدست آوردن فرکانس منطقی پمپ تزریق، رقیق سازی آنتی اسکالانت توصیه میگردد. رسوب گذاری در سطح ممبرانهای صنعتی، سبب ساز کمتر عملکرد غشاهای سیستم RO در حذف دانسیته آنتی اسکالانت جامدات محلول میگردد. آنتی اسکالانتها در دستگاههای آب شیرین کن صنعتی، به آلایندههای موجود در آب میپیوندند و از اتصال و چسبندگی رسوبات به سطح ممبران دوری مینماید. یونهایی که در آب محل ورود سیستم قرار دارا‌هستند و در روی تراز ممبران دستگاه آب شیرین کن جمع می گردند و غلیظ میشوند، سرمنشأ ساخت همیشگی رسوب هستند. درصورتیکه از تالیف همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در گزینه خواص آنتی اسکالانت لطفا از کاغذ ما بخواهید.