انجام پروتز فک برای چه کسانی مناسب است؟

بنا به تشخیص پزشک معالج اشخاصی که گونههای صاف و نامشخص و یا چانه ریز که نیاز به اصلاح تا حدود ۶ میلیمتر دارند، میتوانند اختلال خود را دارای پروتز اصلاح کنند ولی در بقیه نواحی مانند فک کلیدی دقت به تشخیص پزشک، پروتز انجام میشود. در همین طرز معمولا دکتر معالج اقدام به عده آوری چربی از بعضی نقاط بدن مثل شکم میکند و چربی به باطن بافت دسته و صورت تزریق خواهد شد و آن گاه اصلاح صورت صورت لیفت و زاویه سازی آن نیز کمک کند. در وان یا استخر تا 4 الی 6 هفته بعد از آن از فعالیت قرار نگیرید. برای بیمارانی که حیاتی نگرانی های ویژه مانند بیمار در گیر به دیابت هستند، پرستاران ما خوشحال خواهند شد که پیش از موعد، مقررات خاصی را اهمیت شما در نظر بگیرند. بیمار میتواند آن گاه از یکسری روز فعالیتهای معمولی خویش را از سر بگیرد، البته پس از حدود ۳ هفته، توانا به انجام فعالیتهای ورزشی شدید خواهد بود. آن قسمت مورد حیث چانه بعد از آن از بی حسی موضعی بوسیله برش، رخنه دیتا می شود. ممکن هست طی فرآیند جراحی، صدمه ای به عصب حسی لب زیر وارد شود، همانطور که می دانید بی حسی یک عدد از دلایل جانبی مرسوم در این فعالیت جراحی می باشد و بخش اعظم در لب ذیل و داخل دهن شایع می باشد. در رعایت بهداشت دهان و دندان کوشا باشید. معمولاً آنتیبیوتیکها و دهانشویهها تجویز میشوند؛ رعایت بهداشت دهن و دندان در طی دوره بهبودی حائز اهمیت است. در کانال پيام رسان واتساپ مبادرت نماييد. در رژیم غذایی خود تغییرات تجویز شده را به درستی اعمال نمائید. جراح، پروتز را اهمیت لغزاندن در جای خویش ثابت و به بافت نرم متصل می کند. فعالیت ژینوپلاستی متحرک، عملی میباشد که در آن استخوان فک بریده شده و بخش زیرین آن به سمت جلو حرکت داده میشود و بعد از آن حیاتی پیچ سر جای خود محکم خواهد شد. پروتز شکل آقایان یک کار تعرضآمیز محسوب می شود که هم جهت زیبایی و هم در موردها درمانی کاربرد داراست و هر شخصی که حیاتی رخ و زاویه قسمتی از رخ خویش مشکل دارد، و درصدد بهبود آن است یکی از از بهترین راههایی که می تواند به او امداد کند پروتز رخ است. موقع استحمام ( دو روز پس از کار ) از نفر دیگری کمک بگیرید و مراقب فشارمستقیم آب باشید. چنانچه شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در مورد پروتز همیشگی فک بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.