اندرو تیت: اینفلوئنسر جنجالی در مصاحبه بی بی سی در مورد زن ستیزی به چالش کشیده شد

اینفلوئنسر رسانه های اجتماعی، اندرو تیت، توسط لوسی ویلیامسون، خبرنگار بی بی سی، در مورد اینکه آیا دیدگاه های جنجالی او در مورد زنان به جوانان آسیب می رساند یا خیر، سوال شده است.

آقای تیت طیفی از اتهامات مطرح شده توسط بی بی سی از جمله اتهامات خاص تجاوز جنسی، قاچاق انسان و استثمار زنان را رد کرده است. وی در حین بازجویی توسط دادستان رومانی در حصر خانگی به سر می برد.

اینفلوئنسر ادعا کرده است که او “نیروی خیر” است و “تحت دستور خدا برای انجام کارهای خوب عمل می کند”.

این اولین مصاحبه تلویزیونی آقای تیت با یک پخش کننده بزرگ از زمان آزادی او در حبس خانگی از بازداشت پلیس است.