انهدام شبکه فساد مالی در اتحادیه املاک مشهد

14- وارد سامانه که می نحس فهرست املاک را به من نشان نمی دهد. پاسخ: جور ملک خود را به قطعه زمین تغییر بدهید و دیتاها گزینه نیاز را تصویب نمایید. پاسخ: لطفا در قسمت املاک ذیل مالکیت بر روی مورد افزودن ملک کلیک کرده و مشخصات آن را تصویب نمایید. 16- مشخصات یک عدد از املاکم در سامانه نیست. تحقیقات ظریف قضایی همچنین واضح کرد در این امر مسئولان ارشد اتحادیه املاک به صورت باندی و سازمانیافته حضور دارا‌هستند و حتی درآمدهای نامشروع میلیونی را دربین املاک شهرک نور اندیشه نیز تقسیم میکنند. 15- اولی توشه می باشد که می خواهم وارد سامانه بشوم (یا رمز عبور خویش را فراموش کرده ام). بعضی ورقه ها به همین واقعیت تلخ اشاره داشت که مسئولان اتحادیه مشاوران املاک مشهد دارای طراحی نقشهای دقیق تعداد زیادی از متقاضیان دریافت پروانه کار و یا اشخاصی که سوای پروانه عمل میکردند را سرکیسه کردهاند.از این رو همین منزلت قضایی ابتدا کارایی کرد همه کسانی که طعمه این سودجوییها قرار گرفته بودند را شناسایی و به دادسرا فرا خواند. وی تصریح کرد: در متن اس ام اس ارسال شده امده است «ملک شما به عنوان منزل خالی شناسایی شده است، لطفا تا تاریخ ۲۰ و یا ۲۳ دیماه و یا این که … پاسخ: هر روزگار که خرید کننده ملک، حالت جدید ملک را در سامانه تایید کند، حالت ملک به فروخته شده تغییر و تحول می یابد. 18- وضعیت سکونت ملکم تغییر‌و تحول کرده است. 12- در ثبت ملکم اشتباها داده ها نادرستی وارد کرده ام و ثبت آخرین هم کرده ام. لازم می باشد در وارد نمودن دیتاها خود دقت اضطراری را به کار آورید. 20 اقامتگاه خود را در سامانه نمی بینم. در همین گزارش کارشناس اداره تمام امور مالیاتی همچنین به سلسله اقدامهایی که در اتحادیه املاک شکل دیتا و موجب شده تا گریزو فرار مالیاتی گستردهای در این صنف صورت دهد و حتی نتورک جعل قولنامه تولید شود هم اشاره کرد. این شرکت ۱۰۰ جزیره حیاتی اسم فانتری آیلندز همراه مهم ویلاها، قایقها و اسکی جت برای آنان ساخته میباشد و ۹۰ جزیره در روز اول هر یک ۱۵ هزار دلار فروخته شدند و برخی از آنان اکنون به ارزش بیش از ۱۰۰ هزار دلار به فروش گذارده شده اند. زمانی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط مهم املاک اندیشه فاز ۴ وب سایت خود باشید.