اکسیژن ساز – خرید دستگاه اکسیژن ساز خانگی

دستگاه اکسیژن ساز یا این که همان تغلیظ کننده (غلیظ کننده) اکسیژن یکی از مهمترین و حتمی ترین وسایل پزشکی خانگی می باشد که اکسیژن گزینه نیاز بیماران را (بیمارانی که تراز اکسیژن یا SPO2 خون شان زیر است) دارای تغلیظ کردن هوای محفظه به اکسیژن خالص به طور همیشگی تامین می دستگاه اکسیژن ساز طراحی کند. تکنولوژی آیتم استفاده در این دستگاهها برای تولید اکسیژن به طور عمومی PSA (Pressure swing adsorption) هست و از به عبارتی فیلترهای حاوی زئولیت و کمپرسور فشرده ساز هوا به کار گیری میکند. هوا ی مکیده شده به درون دستگاه آن‌گاه از عبور از فیلترهای محل ورود وارد کمپرسور شده و بعد ذیل فشار مشخصی به داخل سیلندرهای زئولیت سوق دهی می شود. ۲- مخزن آب مرطوب کننده (لیوان) را از آب مقطر مالامال کنید. در دستگاه اکسیژن ساز دو سیلندر که از گرانول های زﺋولیت پر شده اند که وظیفه تخلیص گاز اکسیژن را بر پایه شیوه نوسانات جذب سطحی بر عهده دارند و کارایی آن به‌این جور هست که گاز نیتروژن را جذب کرده و گاز اکسیژن را از میان تخلخل های خود عبور می دهد. دستگاه اکسیژن ساز اصلی کمپرس کردن هوای باطن اتاق به مخازن زﺋولیت، نیتروژن موجود در آن را پایین شرایطی مختص (بر شالوده اصل جذب سطحی نوسانی در فشار مشخص) جدا کرده و اکسیژن خالص مدیکال (پزشکی) بالای ۹۵% را در اختیار مریض قرار می دهد. پس از ۲۰ الی ۳۰ دقیقه مریض می¬تواند مجدد به جهت بازه وقتی ۷-۸ ساعته از دستگاه استفاده نماید. این دستگاهها در ظرفیتهای مختلف تولیدی (از 0.5 تا 10 لیتر در دقیقه) در بازار موجود هستند و انواع متمایز نیز دارا هستند که در ادامه درباره هر یک حرف خوا‌هیم کرد. فلومتر در نصیب خارجی دستگاه قرار داراست و کاربر می تواند با چرخاندن یک شیر آن را به راحتی تهیه کند نکته حساس که قابل اعتنا می باشد اینکه در موقع فعالیت دستگاه اکسیژن ساز شیر چرخان فلومتر را نباید آنقدر باز کرد که توپک درون آن از خط قرمز‌رنگ بالای سکو بندی عبور کند. چنانچه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها زیاد اکثر در گزینه دستگاه اکسیژن ساز 10 لیتری اجاره لطفا به مشاهده از وب سایت ما.