ثبت شرکت؛ راهنمایی شرایط و مراحل تاسیس شرکت با مدارک لازم

ماده۱۵۸ :درصورت ورشکستگی یکی از از شرکاء اساسی مسئولیت محدود، خود شرکت یا این که طلبکاران آن اساسی طلبکاران شخصی شریک مزبور مساوی الحقوق خواهند بود. بسته به گونه کمپانی ، تعهدات موسسین در قبال کمپانی و مدعیان بیرونی همچون طلبکاران و بانک ها میتواند تنها تا مقدار سرمایه آورده ایشان برای تصویب شرکت باشد و لا غیر و اموال شخصی موسسین در این مواقع ( باز نیز بسته به مدل شرکت) ربطی به طلبکاران نداشته و قابل مصادره و … ماده۱۵۳: درصورتیکه در سرانجام قرارداد مهم شرکاء ضامن و یا این که در اثر برداشت پیشین از سرمایه شرکت حساس مسئولیت محدود از سهم الشرکه خویش که به تصویب رسیده میباشد بکاهد، همین تقلیل مادام که به تصویب نرسیده و بر مطابق مقررات راجع به نشر شرکتها منتشر نشده می باشد در در مقابل طلبکاران کمپانی معتبر نبوده و طلبکاران مزبور می تواند برای تعهداتی که از طرف کمپانی قبل از تصویب و انتشار تقلیل سرمایه به کار آمده هست تادیه به عبارتی سرمایه نخستین شریک اصلی مسئولیت محدود را مطالبه نمایند. ماده۱۵۷ : درصورتیکه دارائی کمپانی به جهت تادیه تمام قروض آن کافی نباشد، طلبکاران آن حق دارند بقیه طلب خویش را از دارائی فردی کل یا هر کدام ازشرکاء ضمانت کننده وصول کنند، دراین صورت در میان طلبکاران کمپانی و طلبکاران شخصی شرکاء ضامن تفاوتی نخواهد بود. ماده ۱۵۴: به سهیم کلیدی مسئولیت محدود فرع نمیتوان اعطا کرد مگر در صورتی موجب کسر سرمایه او در کمپانی نشود درصورتیکه در عاقبت ضررهای وارده سهم الشرکه شریک کلیدی مسئولیت محدود کسر شده مادام که همین فقدان جبران نشده تادیه هر ربح یا منفعتی به او ممنوع است. اساسی یک جستجوی معمولی در internet و مراجعه به سایت های متمایز از پاراگراف سایت های حقوقی قوانین شرکتی می توانید از جزئیات قوانین و دین طومار های هر کدام از این کمپانی ها باخبر شوید و انتخاب نمایید که شرکت شما جزو ثبت دیتاها شرکت ها حمل و نقل کدام جور است. تاسیس فوری زمانی انجام می شود که امکان انجام عمل شما خارج از نوبت به جهت موسسه آماده باشد. هزینه تصویب کمپانی بستگی به تعیین دسته شرکت دارد که به طور مثال سهامی یگانه باشد یا مسئولیت محدود و نیز انتخاب موسسه خدماتی نیز فراوان دارای هست حساس مشاوران کارشناس ما هزینه تاسیس کمپانی تان را به کمترین میزان برسانید. 3. هزینه تصویب کمپانی را در ابتدای قرارداد خویش اهمیت موسسه مربوطه بصورت قطعی معین کنید. به این عامل می توانید قبل از اقدام از یک سری موسسه دیرین استعلام بگیرید تا با تصور ریلکس بهترین موسسه را گزینش کنید. پس شما قبل از اقدام می توانید از مشاوره و راهنمای کمپانی به کارگیری کنید و اساسی دید باز اقدام کنید. کسانی که میخواهند کلیدی شرکت شما قرارداد تهیه و تنظیم کنند، داشتن شخصیت حقوقی دارای بیشتری به جهت انجام معامله دارد. کمپانی های مدنی دارای شخصیت حقوقی نمی باشند اگر درصورتی که در صورتیکه در‌صورتی‌که در صورتی‌که نیازی به تصویب همین نوع کمپانی ها در اداره ثبت شرکتها نمیباشد ، برخلاف کمپانی های تجاری که باید در اداره ثبت کمپانی ها ثبت شوند تا رسمیت پیدا کنند . زمانی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط کلیدی ثبت کمپانی اهمیت مسئولیت محدود وب سایت خویش باشید.