خرید پتاسیم نیترات |پتاسیم نیترات مرک

علاوه بر این، فعالیت کردن و استعمال از آن آسان میباشد و با بخش اعظمی از کود های دیگر، از جمله کود های ویژه به جهت اکثری از محصولات ویژه اهمیت قیمت بالا، و همچنین کود های آیتم به کار گیری در محصولات غلات و فیبر، سازگار است. بخش اعظمی از محصولات زراعی نیاز به پتاسیم بالایی دارا‌هستند و می توانند به ترازو یا این که بیشتر از N در زمان برداشت پتاسیم را حذف کنند. نیترات پتاسیم همچنین نمک پیتر یا این که نیتر نامیده میشود. همینطور فی مابین دو فرآورده و در بین دو ژل حاوی ماده مؤثره داروئی از نظر آماری اختلاف مفهوم داری چشم نشد. این ماده حاوی دو ماده غذایی با به جهت گیاهان است و به طور معمول به تیتر کود به جهت محصولات ارزشمند استعمال می شود تا نیتروژن و پتاسیم عاری از کلرید را برای پرورش گیاهان آماده کند. از آنجا که هدف مهم همین گروه ایجاد و تامین بهترین نوع کودهای ضمانتی اهمیت منشاء ارگانیک جهت به کار گیری در بخش کشاورزی می باشد؛ کشاورزان می توانند حساس خیال راحت و حیاتی هزینه های خیلی مناسب خیس از کودهای شیمیایی، مرغی و حیوانی محصولی اساسی کیفیت برداشت کنند. یا این که می قدرت برای ساخت نیترات پتاسیم از هیدروکسید پتاسیم به جهت خنثی نمودن اسید نیتریک طی یک واکنش مضاعف گرمازا استفاده نمود. پتاسیم نیترات یا شوره نمک یونی سپید رنگی میباشد که از یون های مثبت پتاسیم K و یون های منفی نیترات NO3 تشکیل شده است، منشا ازت بوده و به تیتر نیترات فلز قلیایی، نقش یک اکسید کننده حاذق را در واکنش ها به عهده می گیرد، ولی محلول آبی آن تقریباً خنثی می باشد. نیترات پتاسیم به رخ لایه های رشته رشته شیشه ای سفید در غار ها و همچنین صخره ها و خاک هایی که حساس مواد آلی می باشند، تشکیل و پیدا می شود. به همین شکل، اسیدهای دیگر انواع دیگری از نمک ها را ساخت می کنند. اصلی این حال، کشاورزان باید آب را به دقت رئیس کنند تا نیترات در زیر منطقه پتاسیم سیترات قرص ریشه حرکت نکند. این کود به دلیل داشتن نسبت ازت به پتاسیم 1/3 (پتاسیم به میزان کافی و ازت به میزان کمتر) می تواند در این زمان اثرگذار باشد.