راهنمای ارسال مقاله

در شکل پذیرش نوشته برای چاپ به همین وسیله نویسندگان همه حقوق و دستمزد و منافع مرتبط را در هر صورت اعم از ورژن های منتشره الکترونیکی، بازنگری شده و غیره به مجله خوی طبی منتقل می­ کنند. ، عنوان مکرر، اسم نویسندگان، گواهی تحصیلی، رتبه علمی و گروه آموزشی، دانشکده، کالج و یا موسسه تحقیقاتی، تلفن تماس و پست الکترونیک به زبان فارسی و انگلیسی میباشد. تیم دادههای بزرگتر یا این که جداولی که از ورقه A4 پهنتر هستند یا اصلی سایز Letter landscape میباشند به­ صورت فایلهای مازاد آپلود شوند. تصاویر و توضیحات در پایان فرآیند ارسال، به­ صورت اتوماتیک به فولدر PDF Proof بیش تر خواهد شد. جداولی که اهمیت به کارگیری از بقیه نرم افزارها به­ شکل تصاویر غیر قابل ویرایش ساخت شده باشند، آیتم پذیرش نیستند. اشکال فایلهای زیر به جهت بخش تصاویر گزینه قبول است: EPS (مناسب برای نمودارها و یا تصاویر)، PDF (مناسب به جهت نمودارها و یا این که تصاویر) Microsoft Word (مناسب برای نمودارها و یا تصاویر، تصاویر باید در یک صفحه باشند)، Microsoft PowerPoint (مناسب برای نمودارها و یا تصاویر، تصاویر باید در یک برگه باشند)، TIFF(مناسب برای تصاویر)، JPEG (مناسب برای تصاویر عکاسی، نیکی چندان مطلوب به جهت تصاویر گرافیکی). پوشه ارسال شده صرفا میتواند یک صفحه یا یک اسلاید داشته باشد که ابعاد کاغذ اسلاید باید به بعد ها صورت آیتم لحاظ تهیه شود و قسمتهای خالی اضافی در اطراف وجود نداشته باشد. برای به دست آوردن دیتاها بیشتر به بخش پدیدآورندگی و شناسه منحصربهفرد در خطمشیدبیری مراجعه کنید. همرسانی دادهها در این مقاله گزینه ندارد، چون هیچ دادهای در ارتفاع مطالعه فعلی ساخت یا گزینه تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است. از به کار گیری از ابزار روتوش دوری نمائید مثل ابزار شبیهسازی یا ترمیم در فتوشاپ یا هر ویژگی دیگری که باعث ابهام در دستکاری عمدی گردد. برای همترازداوری دوسوکور (Blind peer-review)، اطمینان حاصل کنید که همین اطلاعات در متن مقاله وجود نداشته باشند. به جهت اطلاعات بیشتر در آیتم همترازداوری (peer review) به بخش همترازداوری در خطمشیدبیری مراجعه کنید. «مجله علمی – پژوهشی دانشگاه علم ها طبابت بابل» بصورت ماهنامه اقدام به چاپ مقالات علمی در حوزه های طبی (پژوهشهای بهداشتی و سلامت) می نماید و از اساتید، علم پژوهان و نویسندگان محترم تمنا دارد، مقالات ارسالی خود را جهت ارائه به مجله اهمیت اعتنا به نکته ها زیر تهیه و بنا کردن نمایند. گرافها، نمودارها یا تصاویری که در Microsoft Word یا این که PowerPoint ایجاد شدهاند را میتوانید به تیتر رخ دانلود مقاله مروری فارسی ارسال نمایید.