سخنگوی کرملین می گوید عملیات روسیه در اوکراین دشوار است

مسکو: عملیات نظامی روسیه علیه اوکراین “بسیار دشوار” است اما ادامه خواهد داشت. کرملین دیمیتری پسکوف، سخنگوی دیمیتری پسکوف روز چهارشنبه به یک شبکه تلویزیونی بوسنیایی گفت.
وی در مصاحبه ای طولانی که طی آن بسیاری از صحبت های مسکو در مورد درگیری را تکرار کرد، افزود: روسیه موفق شده است به ماشین نظامی اوکراین آسیب جدی وارد کند و این کار ادامه خواهد داشت.
نیروهای روسی در فوریه 2022 به اوکراین حمله کردند که مسکو آن را یک عملیات نظامی ویژه می خواند و در ابتدا مقادیر قابل توجهی از خاک را تصرف کرد.
اما نیروهای کیف در سال گذشته عقب نشینی کردند و اکنون در حال برنامه ریزی یک ضد حمله دیگر هستند. مقامات غربی تخمین می زنند که بیش از 200000 سرباز روسی کشته یا زخمی شده اند.
تاس به نقل از پسکوف گفت: “عملیات ویژه نظامی ادامه دارد. این یک عملیات بسیار دشوار است و البته در یک سال اهداف خاصی محقق شده است.”
اوکراین به گلوله باران مناطق شرقی کشور تحت اشغال روسیه ادامه می دهد و پسکوف گفت که این نشان دهنده نیاز به ادامه درگیری و عقب راندن نیروهای طرفدار کیف است.
پسکوف با اشاره به اینکه روسیه حملات موشکی بیشماری را علیه اهداف نظامی در سرتاسر اوکراین انجام داده است، گفت: «ما توانستیم تا حد زیادی ماشین نظامی اوکراین را شکست دهیم.
وی گفت: این کار ادامه خواهد داشت. اوکراین روسیه را به هدف قرار دادن اهداف غیرنظامی متهم می کند، اتهامی که مسکو آن را رد می کند.