سوچی میانمار به 4 سال زندان دیگر محکوم شد

بانکوک: دادگاهی در میانمار روز دوشنبه آنگ سان سوچی، رهبر مخلوع این کشور را پس از مجرم شناخته شدن او به واردات غیرقانونی و داشتن دستگاه های واکی تاکی و نقض محدودیت های ویروس کرونا به چهار سال زندان دیگر محکوم کرد.
سوچی ماه گذشته به دو اتهام دیگر مجرم شناخته شد و به چهار سال زندان محکوم شد که سپس توسط رئیس دولت مستقر در ارتش به نصف کاهش یافت. این پرونده ها از جمله پرونده هایی است که علیه این برنده 76 ساله جایزه صلح نوبل از زمانی که ارتش قدرت را در فوریه گذشته به دست گرفت و دولت منتخب او را سرنگون کرد، مطرح شد.
طرفداران سوچی می گویند اتهامات علیه او برای مشروعیت بخشیدن به اقدامات ارتش و جلوگیری از بازگشت او به سیاست ساخته شده است.