ضد کف غیر سیلیکونی چیست؟

ضدکفهای فاقد سیلیکون را می توان یار مهم تکمیلهای کاربردی نظیر تکمیل کننده اثر شعله روی لیف و در بخش اعظم مورد ها اهمیت مواد ضد آب یا فلوروشیمیایی استعمال کرد. اکثر وقت ها فوم ها حساس پروسه کاربردی مواجه می داروی ضد عرق کف دست شوند. مهم استعمال از فرآیندهای مکانیکی می توان از ایجاد فوم پرهیز کرد ولی به کار گیری از روشها و عوامل شیمیایی بهصرفهتر و اقتصادیتر میباشد و یکی از از سادهترین روشهای شیمیایی، استفاده از ضد کف است. بنابراین صنایع به جهت این‌که بتوانند از این مشکلات ممانعت کنند، بایستی از گونه های ضد کف مطلوب به کارگیری نمایند. در ادامه به برخی از همین ترکیبات اشاره شده است. مولکول کالا همینطور به جهت جلوگیری از حل شدن جنس و از فی مابین رفتن اثر ، لازم وجود ندارد اصلی مشروبات الکلی سیاه سازگار باشد ، از لحاظ ویسکوزیته در دماهای متفاوت پایدار می باشد و می بایست بتواند به راحتی بر روی سطح توزیع شود. برای گزینش بهترین ضد کف غیر سیلیکونی یا سیلیکونی، می بایست هر کدام را به شکل جداگانه بوسیله طریق های آزمایشگاهی محاسبه نمود. ماده شیمیایی به این معنی که همان محلول ضد کف غیر سیلیکونی در لایه سطحی قرار می گیرد. ضدکف های روغنی: ماده مهم همین ضد کف روغن (صنعتی یا گیاهی) است. همین ماده سبب ساز تثبیت ضریب جوشش و کریستالیزاسیون و همینطور افزایش راندمان دستگاه های سانتریفوژ و تخلیه راحت تر ملاس می گردد. این ماده به صورت نیرویی مقاوم به داخل لایه غشا ورود کرده و باعث ضعیف شدن حباب های آب می شوند. این روغن می تواند روغن معدنی، نباتی، سپید و… ضد کف های غیر آبی را می قدرت در گوشه و کنار های غیر آبی مثل حلال های آلی و روغن های معدنی به عمل برد. باشد. یک ضد کف بر پایه روغن همچنین حاوی موم و یا این که سیلیس آب فرار بوده و برای تقویت عملکرد استفاده می شود. ضد کف غیر سیلیکونی انواعی از ضدکف ها میباشند و در از در میان بردن کف سطحی بهترین کارایی را خواهند داشت. 7. در محدوده های گوناگون pH عملکرد مطلوبی داشته باشد. در نهایت ضد کفی گزینش می شود که علاوه بر خاصیت مناسب صرفه اقتصادی مطلوبی هم داشته باشد. علاوه بر همین ، طراحی و ساخت سیستم ها پرهزینه و پیچیده میباشد و برای واحدهای بزرگتر ، مرتباً مشکلات قابل توجهی در مقیاس بندی به‌وجود می آیند. اساس روغن این جور ضد کف میتواند شامل هر روغنی غیر از سیلیکون باشد. جالب می باشد بدانید کل همین فرآیند فقط طی چند ثانیه شکل خواهد داد. ۵ – عکس های ميکروسکوپی دريافت شده مربوط به يک واحد تصفيه گاز حباب های ضد کف که در محلول آمين ذرات سولفيد آهن را جذب نموده و تشکيل توده بهم فشرده ای را دیتا می باشد . به جهت مثال در پيش بينی تمايل محلول تصفيه گاز به کف کنندگی به جهت آلودگی موادفعال در مرحله قادر نيستيم فقط به تنهايی اهمیت داشتن مقدارکشش سطحی پيش بينی صدق انجام دهيم بعضی از مواد فعال در مرحله به جهت مثال : ضد کف ها و هيدروکربورهای مايع تمايل به کف کنندگی را کاهش داده در حاليکه گیرایی سطحی را نیز کمتر می دهند .