فشارشکن آب چیست؟

در شرایط بنیادین ، شیر فشارشکن چدنی فلنج دار توسط اداره آب و فاضلاب بر روی خط اتقال آب کارگزاشتن میشود. پیش از کارگزاری تمامی شیرهای سیستم را گشوده میکنیم تا هوای باطن سیستم لوله کشی کاملا تخلیه گردد. وظیفه اهمیت شیرهای فشارشکن هیدرولیکی، تهیه جریان سیال در یک سیستم می باشد. هنگامی که بناست آب از محلی اهمیت ارتفاع زیاد، به عنوان مثال یک مخزن بر روی کوه به جایی اهمیت ارتفاع کمتر نظیر روستایی در دره منتقل شود، فشار زیادی در لوله و خط انتقال تشکیل میشود. فلذا در جایی که اختلاف ارتفاع حدود ۸۷ متر باشد فشار تحت دست در حدود ۸٫۷ اتمسفر خواهد بود . جریان از شیوه این صندلی به نوبه خویش به دیافراگم شیر اهمیت جهت دهی می شود، جایی که شیر اساسی را تعدیل می کند. و پس از همین که فشار آب به سطح امن باز گشت ، شیر فشارشکن نیز به وضعیت اولیه خویش گشوده خرید فشار شکن هیدرولیک می گردد. شایان ذکر هست که اصلی کارگزاری ولو فشارشکن، علاوه بر کاهش هزینه حفظ تجهیزات و خودداری از فرسایش و اصطکاک اجزای داخلی سیستم، عمر اثر گذار سیستم نیز افزایش پیدا می کند. هنگامی که فشار پایین دست افزایش می یابد، شیر پایلوت بسته می شود و فشار از آن خارج می شود دیافراگم شیر دارای از طریق دهانه کنترل، به جهت بستن شیر اصلی. بعد از آن بخار از طریق شیر باز به لوله های تحت دست و همچنین عبور می کند دم را اشراف کرده است. شیرهای کاهش فشار برای بخار و سیالات صنعتی یک سیستم بخار عالی طراحی شده، بخار خشک تمیز را در دیگ بخار مهیا برای تحویل در فشار بالا ساخت می کند از شیوه نتورک توزیع این پتانسیل ساخت و تامین بخار اشباع حیاتی بهترین میزان مرغوب بودن را به حداکثر می رساند کمترین هزینه کلی حساس همین حال، بیشتر کاربردها نیاز به کاهش فشار در نقطه استعمال دارند. به این معنی که چنانچه مصرف ناچیز یا این که دوچندان شود فشارشکن مقدار فشاری اثبات را در هر حالا تحویل میدهد. این شیرآلات، فشار قبل از خود را کاهش می‌دهند و در خروجی خود فشاری اثبات برای مثال شش توشه را تحویل میدهند. • خود عمل، فارغ از نیاز به برق یا محل ورود خارجی. به این ترتیب فشار بالای آب محل ورود و یا تغییرات آن به سادگی در دست گرفتن شده و کاهش مییابد. به این ترتیب چنانچه فشار در قسمت محل ورود اندک یا مضاعف شود فشار خروجی به به عبارتی مقدار تغییر می کند و نمی توانیم مطمئن باشیم که همواره فشار ثابتی در خروجی شیر داریم. نکته اول: فشار ثابت در خروجی به مقدار مصرف بستگی ندارد. درصورتیکه از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در مورد فروش فشار شکن هیدرولیک لطفا از ورقه ما بخواهید.