قزاقستان 7939 نفر را به دلیل ناآرامی ها بازداشت کرده است

نورسلطان: وزارت کشور گفت که نیروهای امنیتی قزاقستان تا روز دوشنبه در مجموع 7939 نفر را به دلیل ناآرامی های هفته گذشته بازداشت کرده اند که بدترین خشونت در تاریخ این کشور آسیای مرکزی پس از شوروی است.
ساختمان‌های دولتی هفته گذشته در چند شهر برای مدت کوتاهی تصرف یا به آتش کشیده شدند، زیرا اعتراضات اولیه مسالمت‌آمیز علیه افزایش قیمت سوخت به خشونت تبدیل شد.
مقامات مسئول این خشونت ها را “افراطی ها” و “تروریست ها” می دانند که برخی از آنها خارجی بودند.
کریم ماسیم اف، رئیس سابق کمیته امنیت ملی، هفته گذشته چند روز پس از برکناری رئیس جمهور قاسم ژومارت توکایف، به ظن خیانت بازداشت شد.
توکایف همچنین کابینه خود را برکنار کرده، دستور شلیک به کشتن را برای پایان دادن به ناآرامی ها صادر کرده و در این کشور نفت خیز ۱۹ میلیونی وضعیت فوق العاده اعلام کرده است. او همچنین از یک بلوک نظامی به رهبری روسیه خواست تا نیروهایی را که به گفته دولت برای محافظت از اشیاء استراتژیک مستقر شده اند، اعزام کند.
رسانه های روسیه و دولتی به نقل از یک پست دولتی در شبکه های اجتماعی گزارش دادند که در جریان درگیری ها 164 نفر کشته شدند. اما مقامات بهداشتی و پلیس این رقم را تایید نکردند و پس از آن پست شبکه اجتماعی حذف شد.
یرلان کارین، وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه بدون نام بردن از هیچ مظنونی به تلویزیون دولتی گفت: «فکر می‌کنم نوعی توطئه وجود داشت که در آن نیروهای مخرب داخلی و خارجی شرکت داشتند.»