لیفت گوشه چشم با نخ: مزایا و معایب لیفت شقیقه با نخ چیست؟

به همین ترتیب در صورتی که شما قصد لیفت شکل اهمیت نخ سیلوئت را دارید و معمولا میتوانید فوراً به انجام امور روزانه خود بپردازید یا به محل کارتان برگردید. در صورتی که شما هم دوست دارید بدانید که چطور حیاتی لیفت شقیقه می توانید از شر خطوط پنجه کلاغی کنار چشمانتان خلاص شوید، تا نقطه نهایی همین مطلب همراه ما باشید. تا از پیدایش عارضه ها احتمالی دوری شود و فرآیند بهبودی هم تسریع پیدا کند. در این رخ دلایل عمل لیفت شقیقه کم خواهد بود و نتایج بسیار شگفتانگیز میباشند.از دیگر مزیتهای لیفت گوشه چشم از شقیقه عبارتاند از: جوانسازی و زیبایی دیده و ابروها، بالا بردن انتهای ابروها و گوشه چشمها بدون لیفت کل ابرو، از در میان بردن چینوچروکهای پنجه کلاغی کنار چشم، کشیدهتر شدن چشمها، سرعت بهبود بالا، شادابی و تازه شدن پوست بهخصوص در ناحیه بالایی صورت. یک عدد از علل اهمیت افتادگی شقیقه، گوشه بیرونی چشمها و انتهای ابروها، افزایش سن میباشد. بعضا از اشخاص به عارضه ها ژنتیکی گوشه چشمهای افتادهای دارا‌هستند و بعضی دیگر نیز ممکن هست به برهان افزایش سن بهمرور روزگار مبتلا افتادگی گوشه دیده شوند. افرادی که رغبت به لیفت ابرو و پیشانی ندارند و فقط میخواهند گوشه خارجی چشمها و انتهای ابرویشان را فراتر بکشند. جهت امداد به کاهش ورم و کبودی ناشی از فعالیت ، از کمپرس یخ استفاده کنید و در طول چندین هفته اولیه سپس از جراحی ليفت شقيقه قطعا در موقعیت طاقباز خوابیده و به یاری یک‌سری بالش ، سر خود را در حالت بالاتر از بدن قرار دهید. بهجز اشخاص میانسال جوانان فراتر از 22 سال نیز میتوانند شرایط چهره خود را اهمیت لیفت شقیقه جذابتر کنند. 6. اشخاصی که بطور موروثی اهمیت مشکل افتادگی پوست شقیقه روبرو لیفت شقیقه نی نی سایت هستند. اشخاص درچه محدوده سنی، مطلوب برای کشیدن پوست شقیقه هستند؟ اگر بدون چاره به همین فعالیت هستید؛ حتماً از ضد آفتاب مطلوب به کارگیری کنید.زخم ایجاد شده در اثر برش جراحی آراسته می بایست پایش شود تا از ایجاد عفونت دوری گردد.در شکل به کارگیری از سشوار جهت خشک کردن موها، دقت فرمائید از حرارت خیلی داغ سشوار در محل برش به کارگیری نکنید.رنگ کردن موها اهمیت اذن پزشک معالج احتمالاً 2 الی 3 ماه پس از جراحی مقدور میباشد. در این زمان توصیه می شود آقایان کلاه مناسب و آزادی برای تابش نور خورشید به کار گیری کنند. پوستهای مازاد برداشته می گردند و در قسمت ساخت برش بخیههای ریز زده میشود. زخم ایجاد شده در اثر برش جراحی مرتب می بایست پایش شود تا از ساخت عفونت جلوگیری گردد. در این جراحی ابتدا، یک برش ریز در خط پرورش مو، بالای گوش تولید میشود.