مردی برهنه در اعتراض به جنگ اوکراین به قربانگاه سنت پیتر می پرد

شهر واتیکان: مردی در حال بازدید کلیسای سنت پیتر روز پنجشنبه لباس هایش را درآورد و برهنه بر روی محراب اصلی کلیسا ایستاد تا اعتراضی علیه جنگ در اوکراینیک منبع واتیکان گفت.
این مرد کتیبه ای روی پشتش کشیده بود که در آن خواستار نجات کودکان اوکراین بود. این منبع گفت که این مرد همچنین بر روی بدن خود از ناخن های دست خود بریدگی وارد کرده است.
این منبع گفت که نگهبانان واتیکان این مرد را که هویتش مشخص نشده بود به پلیس ایتالیا تحویل دادند. این قسمت درست قبل از بسته شدن کلیسای در بعد از ظهر پنجشنبه رخ داد.
چندین وب سایت رسانه ای ایتالیایی عکس هایی از این حادثه منتشر کردند که توسط گردشگران گرفته شده است.