مشاوره کنکور ریاضی،تجربی،انسانی،هنر،زبان،تلفنی،تحصیلی

بوسیله مشاور تحصیلی بررسی خواهد شد تا مشاور دارای توجه به همه جزئیات ارتفاع هفته شما، از روند ترقی شما مطلع شود و دقیق ترین برنامه مطالعاتی را به شما ارائه دهد. برنامه ریزی به شکل هفتگی تنظیم خواهد شد و حق تقدم مشاورین خصوصی مورد تایید علی میرصادقی، خودداری از یکسری برنامگی در فرآیند علم آموزی شما در کلیه شالوده ها و کنکور می مشاوره کنکور خصوصی باشد. در صورتی که از ماراتون کنکور خسته شده اید و ماندن پشت کنکور شما را خسته کرده است ، عشق و علاقه مند به تحصیل در فن های پزشکی ، داندان طبی ، دارو سازی ، پرستاری و غیره می‌باشید ، فریم مشاوره ما می تواند دانشکده هایی را در سراسر عالم به شما معرفی کند تا همین حرفه ها را فارغ از نیاز به معدل بالا و همینطور سوای نیاز به سند گویش و امتحان های ورودی تا بتوانید به راحتی در آن ها پذیرش گرفته و مشغول به تحصیل شوید. تمامی دانشجویانی که عملکرد در کمپانی و تصویب اسم در امتحان سراسری 97 را دارا هستند یا قصد انصراف از علم آموزی را دارند می بایست فرم شماره 3 انصراف را تکمیل کنند. اصلی ثبت اسم در طرح های مشاوره کنکور دکتر مشخص و معلوم الدین هر روز محاسبه میشی و هر شب باید گزارش عمل بفرستی. مثلا چنانچه پیش از این در آزمون سراسری کمپانی کرده اید و زمان کارشناسی را گذرانده باشید و میخواهید مجددا در کنکور شرکت کنید بی شک و تردید مشاوری به جهت شما باید گزینش شود که اصلی معضل های مسیرتان آشنا باشد و خویش نیز از این مسیر عبور کرده باشد. بعضا نیز رغبت دارا هستند که از دوران خویش بهترین به کارگیری را کرده و به جهت مشاوره حضوری در رفت و آمد نباشند. مشاوره براساس اصول روانشناسی: درحالیکه بیشتر مرکز ها مشاوره تحصیلی از رتبه های برتر کنکور بعنوان مشاور به کارگیری میکنند، هدف بارسا استفاده از مشاوران رشته ای و متخصص بعنوان مشاور تحصیلی کنکور است. در همین طرح اقتصادی مشاوره به جهت کنکوری ها و سایر اساس های تحصیلی یک برنامه ریزی ویژه و فردی متن می شود که بر پایه برنامه مدرسه و امتحان ها متن می شود، همچنین هدف شما هم در این برنامه ریزی در نظر گرفته می شود. به این مفهوم که حتما می بایست در برنامه درسی خود، جایی برای استراحت، تفریح، تغذیه کافی، گذراندن اوقات اساسی خانواده و دوستان، هجرت و… اگر‌چه رتبه های برتر کنکور تجربه مهربانی در زمینه روشهای مطالعاتی دارند، البته بیشتر آنان از دانش و آگاهی لازم به جهت مشاوره دانش آموزان برخوردار نیستند. همراهتیم تا برد تو کنکور. به این ادله پیشنهاد می نماییم مشاور کنکور خویش را مسلما از بین درجه های برتر کنکور که تجربه موفقیت در این امتحان را داشته و در عین حال تعهد و تخصص به اندازه در زمینه مشاوره کنکور دارند تعیین کنید. مشاور و مشاوره یک عدد از مهمترین فاکتورهای برد داوطلبان کنکور است. حساس اعتنا به این‌که جدیدا کنکور دادن و سن شون یه مقدار از گونه نخستین کمتره رابطه صمیمانه تری دارای شاگرد برقرار میکنن.