معرفی ۶۰ تا از بهترین فیلم های 2022 که حداقل یکبار باید ببینید

فیلم «راهنمای مسافران بدون‌پول کهکشان» همانند اکثری دیگر از اثر ها دیزنی، کلیدی بازیگرانی عالی، داستانی، کمدی و تا حدودی درام است. از دیگر بازیگران همین فیلم میتوان به امیلی بلانت، میلیسنت سیموندز و نوآ جوپ اشاره کرد. داستانی که اصلی یک هجرت ماهیگیری بی دردسر شروع میشود؛ تبدیل به سعی این دو مرد به جهت زنده ماندن از دست یک قتل کننده فراری میشود! او اهمیت این مأموریت سازگار می‌شود و ماجراهایی از سر میگذراند و سرنوشت به جایی میرسد که وابسته به آنجا است. فیلم «انگل» ماجرا خشم و کینه دوزی خوابیده پشت خواستههایمان میباشد و محوریت مهم قصه همین فیلم، اختلاف طبقاتی و دنیوی میباشد که به هنرمندانهترین رخ ممکن پیادهسازی شده است. همین فیلمها که از مه ۱۹۹۹ نمایش شدند، به ماجرا پسزمینهٔ این مجموعهٔ سهگانهٔ ابتدا به خصوص تاریخ شخصیت دارت ویدر میپرداختند. این فیلم یک اثر زیاد فلسفی و در گونه خویش کمنظیر اهمیت موضوعی بکر و ناب بود که جشنوارههای سینمایی، طبق سنت همیشهٔ خود، به آن از دید تجاری نگریستند. تصمیم برای تولید فیلمی به‌این مضمون، آخری پروژهٔ استنلی کوبریک، کارگردان مطرح سینما قبل از وفات بود که وی کارگردانی همین پروژه را از آنجایی که معتقد بود موضوع آن به اذهان و فلسفهٔ کارگردانیِ اسپیلبرگ نزدیکتر است، به وی سفارش کرده بود و به علت مرگ کوبریک قبل از آغاز فیلمبرداری، اسپیلبرگ خویش را وقف اتمام این پروژه نمود. درست نظیر فیلم ۲۱ پل، از آنجا که این فیلم در بروکلین فیلمبرداری شده است، به جهت بومیسازی همین فیلم، احتمالا از شهر تبریز استفاده میشد. بسیاری اشخاص حساس دیدن همین فیلم، عاشق آن شدهاند. فیلم، اقتباس از قصه کوتاهی اثر برایان آلدیس هست و همچنین اشارات زیادی به روایت مشهور پینوکیو دارد. سه قسمت بعدی روایت را ادامه دادند. در همین میان؛ هانت و گروهش مأموریت پیدا می کنند تا سه کلاهک حاوی پلوتونیم که قرار هست در برلین توسط حواریون خریداری شود دانلود فیلم ت را پیدا کنند. فیلم ماجرا دو آبجی هست که وارثان یک پول هنگفت میباشند البته مشغول اتفاقاتی می گردند که ناچار می‌شوند همگی خانه و زندگی خود را بفروشند و یک عدد از خواهرها به زندان میافتد و آبجی دیگر به جهت گذراندن زندگی خود بایستی مشغول به فعالیت شود که در این بین او اساسی یک دختر آشنا می گردد که صلح اساسی آن دختر، زندگی او را به جهت مدام تغییر می دهد و ارتباط ها دوستانه در بین این دو سبب ساز به وجود آمدن روایتی خارقالعاده می‌شود که به راحتی نمیتوانید دست از نماید و کاو روایی آن بردارید. اگر شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در آیتم دانلود فیلم ظهور افسانه دوبله فارسی بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.