ناسا: ماهواره قدیمی ناسا بر فراز صحرای صحرا به زمین فرو رفت

یک ماهواره قدیمی ناسا که بیش از یک دهه خورشید را مطالعه می کرد، بر فراز زمین به زمین افتاد بیابان صحراآژانس فضایی روز پنجشنبه گزارش داد.
مقامات ناسا گفتند که تاکنون گزارشی مبنی بر خسارت یا جراحت از ورود مجدد که در ساعات اولیه صبح در سودان رخ داد، دریافت نکرده اند.
بیشتر ماهواره 660 پوندی (300 کیلوگرمی) تماس گرفت رسیانتظار می رفت که در حین سقوط شدید در جو بسوزد. اما کارشناسان پیش بینی می کردند که برخی از قطعات باقی بمانند و به زمین بخورند.
Rhessi که در سال 2002 راه اندازی شد، در سال 2018 به دلیل یک مشکل ارتباطی خاموش شد. قبل از خاموش شدن، شعله های خورشیدی و پرتاب جرم تاجی از خورشید را مورد مطالعه قرار داد.
Rhessi مخفف Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager است.