هدرز پراید یورو 4 فولادی – اگزوز خودرو مشهد

این تغییرات هنوز این ماشین را به طور کامل مطلوب رانندگی جاده نمیکند، اما نسبت به قبل زیاد چابک تر شده و همچنین در ارتفاع تابستان میتوانید براحتی از کولر به کار گیری کنید، سوای اینکه مثل پیشین نگران بالا رفتن دمای آب موتور باشید. مانند استعمال از رینگ و پیستون ریو و افزایش حجم موتور به ۱۵۰۰ سی سی ، همچنین به کار گیری از لوله های میانی اگزوز تیبا (قطر بیشتری و طراحی بهینه تر نسبت به اگزوز پراید) و در غایت استعمال از انباره عقب تیبا (قلاب ها و سر اگزوز بایستی به جهت کارگزاشتن بر روی پراید کمی تغییر یابد) و … همینطور باید گفت که بسیاری از اشخاص میباشند که به دنبال شیوهای به جهت تولید صدا از اگزوز خودروی خود هستند؛ بهترین راهحل برای این اشخاص را میتوان استعمال از هدرز در حیث گرفت، البته می بایست گفت هدرز نمیتواند صدای چندان بلندی ایجاد کند، البته همان صدای تولیدی و ناچیز را می توان یکصدای خوشایند در حیث گرفت که نزد رانندگان بهویژه جوانان از اصلی ویژهای برخوردار است. در هدرز برای هر سیلندر یک خروجی تعبیه شده می باشد تا پس از اشتعال و بالا داخل شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی را با کمترین مقاومت در دیواره های مجرای خروجی از سیلندر خارج کند. همانطور که گفته شد، کارگزاشتن این قطعه یک دستور آسان تلقی میشود، ولی باید گفت طراحی که برای تولید قطعه هدرز پراید یورو 4 فولادی حرفهای گزینه استفاده قرار میگیرد، بی آلایش نیست؛ در طراحی این قطعه می توان به صیقلی بودن آن اشاره کرد، همینطور باید گفت در ایجاد و طراحی هدرز پراید یورو 4 فولادی از فلزهایی زیرا فولاد، آلیاژهای متفاوت و استیل استفاده میشود، بهرهگیری از این قطعه باعث می شود که گازهای سوخته شده از احتراق، مهم فشار و در مدتزمان یه خرده از موتور بیرون شود. هدرز را می توان یک جایگزین به جهت مانیفولد خروجی پیشرانه بهحساب آورد که به برهان هزینهی بالایی که دارد، کاهش بوسیله خودروسازان آیتم به کارگیری قرار میگیرد، ولی از آن در طراحی اتومبیلهای اسپرت و منحصر به فرد مسابقه استعمال می‌شود و حتی ممکن است شما در ماشینهایی که مدل بالایی دارند، همین قطعه را بهصورت فابریک مشاهده کنید. هدرز پراید یورو 4 فولادی یک قطعه از اگزوز بهحساب میآید که میتوان آن را جایگزین منیفولد چدنی فابریک موتور کرد که به عامل طراحی بهتری که به جهت آن در حیث گرفتهشده، کاهش مصرف سوخت و بهبود قدرت خروجی موتور را در پی خواهد داشت. کارگزاشتن همین قطعه بر روی خودروهای شهری متداول نمی باشد و بیشتر زمانی بر بر روی اتومبیل شهری کارگزاری می گردد که شخص مالک اتومبیل خواستار همین موضوع باشد، ولی بعضی از شرکت ها اتومبیل مثل بنز، بی ام و آئودی و دیگر برندهای اینچنینی برای طراحی خودروهای اسپرت خود، بهصورت فابریک از هدرز هدرز پراید انژکتوری استفاده میکنند. در ایجاد این فرآورده از استیل ضد زنگ ۳۰۴ دارای طریق خم کاری دقیق به کار گرفته شده می باشد که با ساختار یکنواخت خود، موجب خروج آسان خیس گازهای آلاینده، ارتقا توان و تنفس بهتر پیشرانه اتومبیل می شود. درصورتیکه شما همین نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در گزینه هدرز تقویت پراید لطفا از وبسایت ما دیدن کنید.