پتاسیم هیدروکسید و 10 نکته کاربردی به همراه ویدیو و قیمت روز – شرکت بیسموت

محلول آبی ۳ تا ۵ درصد پتاس به قارچ افزوده میگردد و پژوهشگر میتواند بر شالوده تغییر‌و تحول رنگ قارچ، مدل را شناسایی کند. از پتاس در صنایع غذایی به جهت تولید رنگ کاراملی و فرآوری نوشیدنیها، شکلات و کاکائو به کارگیری میشود. پتاس به تهیه و تنظیم pH خاکهای اسیدی امداد میکند. در روند شیرینسازی و تصفیهی گاز طبیعی از پتاس برای حذف اسیدهای آلی و ترکیبات گوگردی استفاده میشود.کربن دی اکسید، گوگرد تری اکسید و نیتروژن تری اکسیدی که در جریان گاز وجود دارااست به یاری پتاس جذب و حذف میشوند. همین ترکیب به علت هیگروسکوپی بودن در هوای آزاد، رطوبت هوا را جذب نموده و تراز چسبناکی دارد. در ایجاد لوسیونها، شامپوها، اسپریهای مو و محصولات دیگر همین چنینی هم کاربرد دارد. در گذشته هم از پتاس به جهت معالجه زگیل استفاده میشد. همینطور برای از در میان بردن زگیل ها و کوتیکول ها به کارگیری می شود. ثابت و پایدار در موقعیت معمول استفاده و ذخیره سازی می باشد. وضعیت حفظ ایمن باشد. نتایج مطالعات نشان می دهد که استفاده از محلول پتاس به شکل موضعی ایمن بوده و میتوان به لطف برای درمان زگیلها استعمال شود. به طراوت مطالعاتی در زمینهی بازدهی مصرف پتاسیم هیدروکسید برای درمان زگیلها و میزان تحمل پوست به آن انجام شده است. پتاسیم هیدرکسید جزو ترکیباتی حیاتی خورندگی بالاست و ممکن است به پوست جراحت برساند. ظروف را از لحاظ نشتی و آسیب دیدگی بازرسی نمایید. هیدروکسید پتاسیم و اسید سولفوریک از بسیاری جهات متعدد هستند. مخلوط فسفوروس اسید (مادهای غیر سمی) مهم پتاس به طور منظم بر روی گیاهان اسپری میشود تا از بیماریها و آفات گیاهان پیشگیری شود. در این نحوه پتاس را در محل رشد شاخ به صورت موضعی میمالند و سلولهای شاخ از بین میروند. از همین خاصیت آسیبزنندگی به کوتیکول در محصولات اصلاح صورت و بدن به کارگیری میشود. این کودها می توانند به عنوان مرجع پتاسیم (یکی از سه غذای کلیدی گیاه) به جهت محصولاتی که به یون های کلرید حساس میباشند ، استفاده شوند. خواص خورندگی پتاس سبب میشود که همین ماده در مراحل ایجاد یا استفاده به تیتر منتخب از پاککنندهها و ضدعفونیکنندههای سطوحی که به خورندگی پتاس مقاوم هستند، استعمال شود. اگر دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها بخش اعظم در آیتم پتاسیم هیدروکسید در جدولانه لطفا به بازدید از وب تارنما ما.