پیستون خودرو چیست و چطور کار میکند؟

پیستون در موتورهای چهارزمانه نیاز به ۲ بار رفت و رجوع و برگشت برای تامین نیروی یک سیکل حرکتی موتور دارد. این نصیب سطح بالایی پیستون می باشد غالبا دایرهای صورت است و نیروی ایجاد شده بوسیله سوخت مستقیما روی آن وارد میگردد سر بعضا از پیستونها خصوصا پیستونهای موتورهای دوزمانه و موتورهای دیزلی فرمدار ساخته میشود. مکانیک ها معمولا از یک ترفند استفاده می نمایند و آن این هست که وقتی مقدار تراش سر سیلندر بسیار باشد از یک واشر مازاد به کار گیری می کنند به این معنی که دو واشر سر سیلندر را حیاتی نیز مورد به کارگیری قرار می دهند بنظرم در مواقعی که تعدادی بار سر سیلندر تراش خورده باشد خوب تر است سرسیلندر را بده بستان نمود . ۲۰ متر در ثانیه چندین km در ساعت است؟ با استفاده از تبدیل تحت میتوان واحد متر در ثانیه را به کیلومتر در ساعت تبدیل کرد. استفاده ناصحیح از پیستون و مشتقاتش می تواند از مواردی مانند مشکل در سیستم روغنکاری، استعمال از روغن نامناسب برای خودرو، وجود اختلال در سیستم خنککاری و رانندگی اهمیت دور موتور بالا به مدت طولانی نشات بگیرد. به چه صورت از پیستون و مشتقاتش نگهداری کنیم؟ متاع تیغههای اینوار از فولاد، نیکل و کربن است. همین آیتم در ارزش تفنگ بادی 5.5 و ارزش تفنگ بادی مناسب تاثیرگذار است. شمع ، این ترکیب را اصلی جرقه ای ریز منفجر می کند و انرژی حاصل، موجب حرکت پیستون به ذیل می شود. این قطعه که کار رفت و رجوع و برگشت را داخل سیلندر موتور انجام میدهد، سبب به حجمی مخلوط سوخت و هوا میشود و همین مخلوط را برای روند احتراق مهیا میسازد. رینگهای جرم در شیارهای نزدیک به سطح فوقانی پیستون و بالاتر از رینگهای روغنی قرار دیتا میشوند. در اینجا برای شعور خوبتر ادامه مطالب می بایست نکته ای را درباره سوپاپ اتومبیل توضیح دهیم ، در سیلندرهای یک ماشین ممکن هست از یک سوپاپ ورودی و یک سوپاپ خروجی استعمال کنند که به آن سیلندر دو سوپاپه می گویند. همینطور تعمیر آن ها ممکن است طاقت فرسا یا این که کمدردسر باشد. قطر آن نیز، فی مابین ۳ تا ۴ اینچ (۷۶ تا ۱۲۲ میلیمتر) متغیر است. برای داشتن بهترین میزان لقی بین پیستون و سیلندر باید به دستورالعمل سارنده و دفترچه تعمیراتی آن مراجعه کرد. از دیگر تفنگ های بادی دوست داستنی و پرطرفدار در تارنما ایسام می اقتدار به گونه هایی همچون کلت بادی خشاب دار ، تفنگ بادی پنج و نیم و همینطور تفنگ بادی ۴.۵ اشاره کرد. همین کار را می قدرت بوسیله ابزار مخصوص هم انجام داد. این حلقه ها در باطن شیارهای پیستون قرار دارند و از خروج ترکیب سوخت و هوا از بالای گوشه و کنار احتراق خودداری می کنند تا فرآیند انفجار و حرکت پیستون به سهولت انجام شود. همین رینگها دارای خواص ارتجاعی بالای خود، زمان انبساط به طور کامل به دیواره سیلندر چسبیده و مانع از رخنه گازهای احتراق به خارج از فضای احتراق میشوند. همین قطعه، استوانه ای صورت هست که به شاتون متصل می شود و از روش جریان رفت و رجوع و برگشت در سیلندر عمل می کند. از معایب پیستون های آلومینیمی، انبساط بدنه ی آن می باشد که طراحان بدون چاره می شوند به جهت جلوگیری از گریپاژ، پیستون را اهمیت لقی دوچندان بسازند، مگر آن که کلیدی طرح هایی این انبساط را کاهش دهند. در این خودروها اهمیت دقت به سیستم سوپاپ، شیارهایی در پیستون تولید می شود که از عکس العمل سوپاپ ها دارای همین قطعه دوری می کنند. تراز بالای پیستون ها را معمولا به سه موقعیت می سازند. شیارهای محل قرار گرفتن رینگها در نصیب بالای پیستون میباشند در هر پیستون معمولا 3تا 5 شیار رینگ وجود دارد. وجود لقی فی مابین سیلندر و پیستون زیاد حائز حیاتی است به طوری که می بایست لقی مجازی دربین پیستون و سیلندر در حیث گرفته شود . این شیار در نصیب بالای پیستون و همچنین در تحت حلقه روغنی، وجود دارد. ولی به استدلال قابلیت و امکان بالای انبساط پیستون های آلومینیومی باید لقی بیشتری میان این گونه پیستون و سیلندر در شرکت بوش و پیستون تبریز حیث گرفته شود. البته اینکه ترک و لقی فی مابین پیستون و سیلندر غ چه میزان بایستی باشد در آیتم موتور های متفاوت کلیدی یکدیگر فراوان مختلف میباشد . شکستگی لبه (دامنه ) پیستون به این علت است که لقی ( سوراخ ) میان پیستون و سیلندر زیادتر از حد معمول هست و سبب می شود که صدای تلق تلق پیستون در درون سیلندر شنیده شود و سبب به‌وجود آمدن تنش و و رخنه و در نهایت شکستگی سیلندر می گردد. همانگونه که می دانید بالای پیستون محفظه احتراق می باشد و ترکیب سوخت و هوا می بایست در محیط احتراق فشرده بشوند تا اهمیت یک جرقه ریز شمع ، محترق شوند و موج انفجار حاصله ، پیستون را به پایین رانده و ایجاد نیرو و انرژی بنماید؛ در صورتی که قطر پیستون از قطر سیلندر ( قطر بوش سیلندر ) کوچکتر باشد ، هوا و سوخت در زمان فشرده شدن ، از فضای خالی فی مابین پیستون و سیلندر خارج می شود و مواد احتراق ، فشرده نشده و احتراق به درستی انجام نمی شود؛ از طرف دیگر در صورتی که قطر پیستون بخش اعظم از قطر سیلندر باشد ، پیستون درون سیلندر گیر می نماید و قابلیت حرکت پیدا نمی کند.