کاربرد و خرید اسید فرمیک + قیمت بروز

همین ماده، سرطان زا بوده و به جهت تن خطرناک می باشد؛ البته بدن انسان، این ماده را به اسید فرمیک تبدیل می کند، که به جهت بدن بی خطر است. اصلی مصرف مواد غذایی، متانول که ماده ای سمی است، وارد تن انسان می شود؛ ولی در تن انسان، جذب نشده و به فرمالدهید (Formaldehyde) تبدیل می شود. در صورتی که از غلظت های بالا استعمال شود، زیان بیشتری وارد می شود. اسید فرمیک یک ماده خورنده میباشد و در صورتی که اهمیت چشم تماس داشته باشد ، می تواند باعث سوختگی چشم شود و آسیب های جبران ناپذیری به دیده انسان بزند . همین ماده همچنین منبعی برای یک مجموعه فرمیل در واکنشی پر اسم و رسم به “فرمیلاسیون” است. ساختار اسید فرمیک: همین مخلوط کلیدی یک مجموعه کربوکسیلیک اسید می باشد که اصلی یک اتم هیدروژن لینک خاص تشکیل دیتا است. از اسید فرمیک به عنوان یک ماده سنتزی برای ایجاد ترکیبات دیگر، به کارگیری می شود. کمپانی های معتبر شیمیایی از سنتز اسید فرمیک،ساده ترین اسید استعمال می کنند. یکی از مهمترین نکته ها به کار گیری از این ماده در کلونی ها، استعمال از غلظت های مطلوب همین ماده است. یکی از مهمترین بیماری های کندوهای عسل، واروا اسم دارد که می تواند کلونی ها معادله یونش فرمیک اسید شیمی دوازدهم را نابود سازد. اسید فرمیک یک مایع بی رنگ دارای بوی تند است، که در آب و حلال های قطبی کاملاً محلول است البته مهم بقیه هیدروکربن ها تا حدی امکان حل شدگی دارد. البته اصلی مراحل رو به رشد استفاده آن در مواد نگهدارنده و آنتی باکتریال در غذای دام، امروزه در صنعت به همین خواسته ساخت میشود. یک عدد از مزایای این شیوه، ایجاد مجدد متانول میباشد که در این شیوه، تنها ماده ای که می بایست آن را مهیا کرد، کربن مونو اکسید است. همگی گیاهان زیست جمع را می قدرت به اسید فرمیک، کربن دی اکسید و آب تبدیل کرد. درصورتیکه شما هر گونه سوالی در ارتباط اساسی کجا و طریق به کارگیری از پروکسی فرمیک اسید دارید، می توانید اهمیت ما در صفحه وب تماس بگیرید.