کشور عمان برای زندگی (امنیت و آزادی در عمان) – پارسی کانادا

عمان از مناطق مناسب برای صخرهنوردی است. اگرچه که شاید رانندگی در عمان به جهت شما آسانتر از کشور‌ایران خواهد بود، بااینحال همین میهن نرخ تصادف نرخ هتل های عمان بالایی دارد. در وسط این کوه جبل اخضر قرار دارااست که ارتفاعش به ۳۰۷۵ متر میرسد. جبل شمس یا این که کوه خورشید بلندترین کوه در عمان می باشد و آن را به نام دره پهناور عمان (Oman Grand Canyon) هم میشناسند. بلندترین قلهٔ این رشتهکوههای تبارک که از این مناطق عبور میکند کوه حجر نامی میشود. حتما در این عصر از مذاکرات ایران در پی مذاکره برای گفتمان یا این که ساخت امید بیحاصل داخلی و ژست دیپلماتیک خارجی نیست. این بندر به شکل خلیج مدوری میباشد که دور آن را کوههای خشک و سوای هیچگونه پوشش نباتی اهمیت صخرههای درشت و درخشنده اشراف کرده و به زحمت از ساحل کارگزار هتل های عمان تماشا میشود. ارتفاعات این کوه رنگهای مختلفی دارد وبشکل مدرج است. استان مُسَندَم (به عربی: محافظة مُسَندَم) نام شبهجزیرهای هست در بخش شمالی از مملکت عمان. استان مسقط در جزء جنوبی ساحل استان باطنه شمالی و در میان خلیج عمان و کوه حجر شرقی واقع شدهاست و یکی از بنادر با عمان است، و احتمال دارد یکی از از جالبترین بنادر دنیا باشد. گوشه ای شمالی مسندم که بنام رأس مسندم دارای شهرت هست بر فراز آبراه حیاتی تنگه هرمز قرار دارد، تنگه هرمز یکی از مهمترین تنگههای جهان میباشد. در نظرسنجی Mercer Cost of Living Survey 2017، مسقط درجه 92 را از در بین 209 مقصد مهاجرتی در سراسر دنیا کسب کرد. این کوهها کلیدی وجودی که نظیر دیوار سنگی مدوری بندر مَسقَط را احاطه کردهاند، غالباً از هم انقطاع هستند و از روش فواصل آن ها می توان به پشت کوهها رویه یافت.