Icri مقاوم سازی با الیاف(FRP) ، بهترین الیاف برای FRP چه خصوصیاتی دارد؟

۳- تقویت سبب ارتقاء دشواری در اعضا گشته است. حداکثر کرنشی که میتواند در مصالح FRP تولید گردد، از میزان کرنش FRP در نقطه ای که بتن فشاری دچار شکست می شود یا این که نقطه ای که FRP گسیخته می گردد، بدست می مقاوم سازی تیر بتنی کلیدی frp آید. جهت داشتن رکاب خارجی U شکل، مصالح FRP بصورت ممتد روی دو وجه جانبی و پایین تیر نصب میگردد که این دستور سبب ساز تقویت خمشی FRP نیز می گردد. در محاسبات باید این نکته را هم مد حیث قرار دهیم که مواد FRP در در مقابل آتش مقاومت پایینی دارند بدین ترتیب در طراحی ها ، از مقاومت آن ها صرف لحاظ می شود ، اما می قدرت اصلی به کار گیری از رزین های منحصر ضد حریق ، این ضعف را بهبود اعطا کرد . همین ماده چسبی دو جزیی فارغ از حلال بر مبنا رزین اپوکسی و هاردنر پلی آمین اصلاح شده می­باشد که به جهت اتصال انواع الیاف مقاوم­سازی به زیرآیند بتنی طراحی شده است. در همین شیوه به خواسته ارتقاء مقاومت برشی مقاطع بتن آرمه ، صفحات FRP به وجوه جانبی تیر چسبانده می‌گردد بطوریکه راستای الیاف عمود بر محور طولی تیر یا مایل باشد. جهت محصور نمودن کاربر بتنی ، لازم میباشد راستای الیاف تا حد قابلیت عمود بر محور طولی کاربر باشد. همواره به یک یا چندین عامل ناچار به مقاوم سازی ساختمان ها و بنا های عمرانی میباشیم که این مقاوم سازی ها میتواند به نحوه های متعدد و دارای مصالح گوناگون انجام گیرد که هر یک از این مصالح و طرز ها با توجه کاربر آیتم لحاظ که قرار می باشد ترمیم و تقویت شود گزینه به کارگیری قرار میگیرند یکی از از طریق های ساده و پرسرعت و در عین حالا باکیفیت به کارگیری از الیاف و مواد اف آر پی (FRP) میباشد. این چسب اهمیت مقاومت مکانیکی و شیمیایی خوب و چسبندگی می­باشد و اصلی اعتنا به طراحی منحصربه‌فرد به شخص آن، بر روی سطوح خشک و مرطوب قابل اجرا است. یکی از دیگر از کاربردهای FRP ارتقاء مقاومت موضعی تیرهای اهمیت رخنه (معمولا تاسیساتی) می باشد. در این طریق می اقتدار اطراف رخنه ها را به طور موضعی اصلی FRP تقویت کرد.