امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه می‌گوید نگران وضعیت قزاقستان است

پاریس: امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه روز جمعه گفت که نگران وضعیت قزاقستان است که با اعتراضات گاهی مرگبار مواجه شده است و افزود که به نظارت بر تحولات در کشور شوروی سابق ادامه خواهد داد.
قاسم جومارت توکایف، رئیس جمهور قزاقستان، روز جمعه گفت که دستور تیراندازی به کشتن را برای مقابله با اغتشاشات بیشتر از سوی افرادی که او را راهزن و تروریست می خواند، داده است.
قیام قزاقستان با تظاهرات در مناطق نفت خیز غرب علیه حذف سقف قیمت دولتی برای بوتان و پروپان آغاز شد، اما اعتراضات پس از آن شدت گرفت و گسترش یافت و چندین کشته گزارش شد.