تیلور سوئیفت امنیت را از بیرون راندن طرفداران در اواسط کنسرت متوقف می کند

تیلور سوئیفت در طول آهنگ موفق خود Bad Blood خواندن را متوقف کرد تا نگهبان امنیتی از بیرون راندن یک طرفدار از کنسرت آخر هفته خود در فیلادلفیا جلوگیری کند.

معلم دبستان کلی کلی در برنامه بود و با خواهر و دوستانش در صندلی های ردیف اول می رقصید و به برنامه صبح بخیر آمریکا که از شبکه ABC پخش می شد گفت که یک نگهبان امنیتی به من می گفت بس کن، او مدام به من می گفت که آرام شو. پایین و مثل اینکه نرقصند…و حدس می‌زنم او متوجه شد.»

او بر سر او فریاد زد که مرا تنها بگذارد و اینکه من کار اشتباهی انجام نمی دهم.

کلی همچنین فاش کرد که بلیت رایگان برای دیدن نمایش در فیلادلفیا دریافت کرده است.