حکومت طالبان کمیسیون های انتخابات افغانستان را منحل کرد

اسلام آباد: یک مقام رسمی روز یکشنبه گفت که طالبان دو کمیسیون انتخابات افغانستان و همچنین وزارتخانه های دولتی برای صلح و امور پارلمانی را منحل کردند.
بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان افغانستان گفت که کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی این کشور منحل شده است.
او آنها را “موسسه های غیر ضروری برای وضعیت کنونی افغانستان” خواند. او گفت که اگر در آینده به این کمیسیون ها نیاز باشد، حکومت طالبان می تواند آنها را احیا کند.
جامعه بین المللی منتظر است تا قبل از به رسمیت شناختن رسمی حاکمان جدید افغانستان. آنها نگرانند که طالبان بتوانند رژیمی مشابه زمانی که 20 سال پیش در قدرت بودند – علیرغم اینکه برعکس آن را تضمین می کردند – تحمیل کنند.
هر دو کمیسیون انتخابات موظف به اداره و نظارت بر همه نوع انتخابات در کشور از جمله انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و شوراهای ولایتی بودند.
کریمی گفت که طالبان وزارت صلح و وزارت امور پارلمانی را نیز منحل کردند. او گفت که آنها وزارتخانه های غیرضروری در ساختار فعلی دولت هستند.
طالبان پیش از این وزارت سابق امور زنان را تعطیل کرده بودند.